Subvencions i convenis municipals

L’Ajuntament de Cabrils desenvolupa diverses accions en matèria de suport a les activitats del poble, entre les quals destaquen les subvencions i els convenis per al foment i la millora dels interessos generals dels veïns i veïnes de Cabrils.

Aquí podreu trobar les diferents subvencions, que es concedeixen en règim de concurrència competitiva, i els diferents convenis de col·laboració que té establerts l’ajuntament amb les diferents persones físiques o jurídiques que així ho signen.

Les subvencions s’atorguena aquelles entitats i associacions que no disposin d’una previsió singular en el pressupost municipal. Els convenis s’obren a un ventall més ampli.

Pots trobar tota la informació a la secció del portal sobre entitats i associacions.

PUNT D’INFORMACIÓ

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I REGENERACIÓ INSTITUCIONAL

Regidor:
Miguel Doñate Sastre

Tècnics:
Josep Carlos Babot

Correu-e:
participacio@cabrils.cat

Telèfon:
93 753 96 60 ext.5

Direcció:
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles 1, planta baixa
08348 Cabrils

CONVOCATÒRIES DE LES SUBVENCIONS

  • EMPRESES

– Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis de Cabrils afectat per la COVID-19

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases i convocatòria de la subvenció al BOP i finalitzarà el dia 25 de maig de 2020, aquest darrer inclòs.

Consulta l’anunci complet en aquest enllaç.

  • ENTITATS

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’any 2019 és fins al divendres 5 de juliol:
Consulta-ho al Portal de Govern obert i Transparència de Cabrils a l’apartat Convocatòries de subvencions i ajuts.

També pots descarregar-te aquí el Protocol de relació d’entitats i les bases per a la convocatòria de subvencions 2019.

Podeu consultar la normativa relacionada a:

  • Ordenança general de subvencions, publicada al BOP en data 15 de juny de 2010 (pàgines 20 a 24)

Formularis de sol·licitud (és necessària la presentació dels següents models):

ADOAC: FORMULARIS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS ADOAC: SUBVENCIONS ATORGADES 2019

CONVENIS

Consulta aquí la Relació de Convenis que té signats, o ha tingut signats, aquesta administració.

INFOGRAMES ENTITATS I ASSOCIACIONS:

Des de la regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucional volem aprofundir en la comprensió de com s’articula la relació entre administració i entitats i associacions a través de subvencions, cessió d’equipaments, col·laboració en projectes, etc. Per aquest motiu hem iniciat l’elaboració d’un seguit d’infogrames que volen oferir al veïnat tota la informació de forma accessible.

En les següents infografies podeu accedir de forma visual i entenedora a les subvencions atorgades els darrers anys en cada àrea  així com les entitats, clubs i associacions beneficiàries.

La següent infografia presenta de forma detallada la interrelació entre  les entitats, clubs i associacions esportives i l’Ajuntament a través de subvencions, cessió d’equipaments, col·laboració en projectes, etc. Una interrelació que neix de la voluntat compartida de promoure l’esport, possibilitar la pràctica esportiva, fomentar valors associats com la companyonia, l’esforç… i hàbits saludables.

ARXIU HISTÒRIC