Subvencions i convenis municipals

L’Ajuntament de Cabrils desenvolupa diverses accions en matèria de suport a les activitats del poble, entre les quals destaquen les subvencions i els convenis per al foment i la millora dels interessos generals dels veïns i veïnes de Cabrils.

Aquí podreu trobar les diferents subvencions, que es concedeixen en règim de concurrència competitiva, i els diferents convenis de col·laboració que té establerts l’ajuntament amb les diferents persones físiques o jurídiques que així ho signen.

Les subvencions s’atorguena aquelles entitats i associacions que no disposin d’una previsió singular en el pressupost municipal. Els convenis s’obren a un ventall més ampli.

Pots trobar tota la informació a la secció del portal sobre entitats i associacions.

PUNT D’INFORMACIÓ

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I REGENERACIÓ INSTITUCIONAL

Regidor:
Miguel Doñate Sastre

Tècnics:
Josep Carlos Babot

Correu-e:
participacio@cabrils.cat

Telèfon:
93 753 96 60

Direcció:
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles 1, planta baixa
08348 Cabrils

CONVOCATÒRIES DE LES SUBVENCIONS

· ENTITATS i PERSONES FÍSIQUES

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats de l’any 2021 en règim de concurrència competitiva en l’àmbit de Comerç, Cooperació i Solidaritat, Cultura, Educació, Esports, Joventut i Turisme.

Podeu consultar les bases de les subvencions, publicades el 8 de setembre del 2021 al BOPB, en aquest enllaç.

Podeu consultar les bases de la convocatòria, publicada l’1 d’octubre del 2021 al BOPB, en aquest enllaç.

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’any 2021 finalitza el dia 2 de novembre.

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar, obligatòriament, a través de tramitació electrònica.

Podeu trobar la sol·licitud i els documents a presentar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (Administració General  > Subvencions) (Enllaç)

ADOAC: FORMULARIS SUBVENCIONS PER A ENTITATS, ASSOCIACIONS i PERSONES FÍSIQUES 2021
  • EMPRESES

Tercera convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis de Cabrils afectat per la COVID-19.

Podeu consultar les bases per a la concessió de subvencions per al sector comercial i de serveis de Cabrils en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí oficial de la Província, és a dir, el termini finalitza el proper dijous 2 de desembre de 2021.

Trobareu el formulari de sol·licituds en aquest enllaç.

CONVENIS

Consulta aquí la Relació de Convenis que té signats, o ha tingut signats, aquesta administració.

INFOGRAMES ENTITATS I ASSOCIACIONS:

Des de la regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucional volem aprofundir en la comprensió de com s’articula la relació entre administració i entitats i associacions a través de subvencions, cessió d’equipaments, col·laboració en projectes, etc. Per aquest motiu hem iniciat l’elaboració d’un seguit d’infogrames que volen oferir al veïnat tota la informació de forma accessible.

En les següents infografies podeu accedir de forma visual i entenedora a les subvencions atorgades els darrers anys en cada àrea  així com les entitats, clubs i associacions beneficiàries.

La següent infografia presenta de forma detallada la interrelació entre  les entitats, clubs i associacions esportives i l’Ajuntament a través de subvencions, cessió d’equipaments, col·laboració en projectes, etc. Una interrelació que neix de la voluntat compartida de promoure l’esport, possibilitar la pràctica esportiva, fomentar valors associats com la companyonia, l’esforç… i hàbits saludables.

ARXIU HISTÒRIC