RELACIÓ LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIONS

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. 

A continuació podreu veure els llocs de treball que es desenvolupen en aquesta casa i la seva relació valorada, entesa com a retribució, en funció de la feina que desenvolupen.

Destaquem que, actualment, durant el mandat 2019-2023, l’Ajuntament de Cabrils NO té personal directiu ni cap càrrec de confiança.

Plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Cabrils

Relació valorada dels llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrils 2021

Relació valorada dels llocs de treball de l’Escola Bressol 2021