Participació activa!

Un espai pensat per a tu, per a ella, per a ell, per a tots nosaltres. Un espai de les persones actives, implicades, que volen i treballen pel Cabrils present i futur, per la seva gent…

GRUPS DE TREBALL

El Govern de l’Ajuntament de Cabrils, a través de les Regidories de Participació i de Comunicació, s’ha marcat com un dels reptes destacats aprofundir en la democràcia representativa tot establint mecanismes que agilitzin la participació del conjunt dels càrrecs electes així com de les forces polítiques presents al Consistori en la seva condició de representants de les diferents sensibilitats de Cabrils.

En particular, per tal de reforçar la dimensió de la democràcia representativa, generar un clima de millor entesa entre tots els càrrecs electes i, conseqüentment, de treball i d’inclusió de totes les opcions que han estat escollides pel veïnat, s’ha definit i implementat una dinàmica de treball conjunt, el Grup de Treball, per abordar aquelles qüestions cabdals per al futur de Cabrils. La dinàmica d’aquests grups de treball es defineix per un document de funcionament en l’elaboració del qual han pogut participar el conjunt de forces polítiques del Consistori. Per conèixer els continguts d’aquest, premeu aquí.

Entreu a l’ADOAC per trobar el protocol:

ADOAC: DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS GRUPS DE TREBALL (GdT)

Els grups de treball celebrats fins ara són:

 • Ordenances fiscals 2016 (06/10/15)
 • Pressupostos municipals 2016 (10/11/15)
 • Riera (08/01/16)
 • POUM (12/04/16)
 • IBI (19/04/2016)
 • Compte general (26/07/16)
 • Ordenances fiscals 2017 (10/10/2016)
 • Pressupostos municipals 2017 (07/11/2016 i 10/11/2016)
 • Ordenances fiscals 2018 (16/10/2017)
 • Pressupostos municipals 2018 (13/11/2017)

Per obtenir més informació sobre els grups de treball celebrats entreu a l’espai ADOAC:

ADOAC: INFORMACIÓ SOBRE ELS GRUPS DE TREBALL REALITZATS

CONSELL DEL POBLE

El Consell del Poble vol esdevenir una de les principals vies per incorporar als veïns i veïnes de Cabrils, juntament amb polítics i tècnics, en la gestió dels afers col·lectius. Aquest òrgan de participació i consulta que aspira a ser el de major representació veïnal, ja ha tingut cert recorregut al nostre municipi tot i que no ha acabat de reeixir. Per això, l’inici d’aquesta nova etapa té com a primer objectiu consolidar un grup estable de persones que prengui la iniciativa d’aquest projecte. Si estàs interessat a formar-ne part, envia un correu electrònic a participacio@cabrils.cat.

TAULA D’ENTITATS

La Taula d’Entitats és un nou projecte que neix del reconeixement per part de l’Ajuntament de la tasca que desenvolupen les entitats i associacions cabrilenques en els seus respectius àmbits així com de la seva capacitat per vertebrar i enfortir el teixit social del nostre municipi. La Taula d’Entitats vol ser espai d’interrelació entre les entitats, de trobada i interacció entre les entitats i l’Ajuntament i entre si mateixes.

La Taula d’Entitats és un nou projecte que neix del reconeixement per part de l’Ajuntament de la tasca que desenvolupen les entitats i associacions cabrilenques en els seus respectius àmbits així com de la seva capacitat per vertebrar i enfortir el teixit social del nostre municipi. La Taula d’Entitats té entre els seus objectius:

 • ser un nou canal de comunicació dinàmic i permanent entre les entitats i l’Ajuntament,
 • aprofundir en la col·laboració entre les entitats i l’Ajuntament de forma pública, transparent i compartida, tot incorporant al conjunt de les entitats en els assumptes que els afecten col·lectivament i individual,
 • generar un espai d’interrelació i intercanvi entre les diferents entitats i associacions que faciliti generar sinergies, treballar conjuntament, etc.
 • un espai de visualització i difusió de la seva acció al conjunt del veïnat.