Contractació Pública

En aquest espai trobareu les diferents relacions de tots els contractes de l’any en curs i dels anys anteriors, ja siguin oberts o menors.

Cal fer dues distincions:

  • Quan parlem d’un contracte d’Obres, es considera un contracte menor si no se superen els 40.000€ (IVA a part)

  • Quan parlem d’un contracte de Serveis i/o Subministrament, es considera un contracte menor si no se superen els 15.000€ (IVA a part)

A partir d’aquí, si se superen aquestes quantitats, s’inicia el procés de licitació i adjudicació a través, normalment, del procediment obert, que consisteix en que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, és a dir, aquesta casa.

Quan el contracte deixa de ser menor, el procés d’adjudicació es basa en el principi de millor relació qualitat-preu.

Posem a la teva disposició els següents documents:

Per a consultar més informació sobre la contractació pública de l’Ajuntament de Cabrils, us adjuntem aquest enllaç de cerca: Cercador del Registre Públic de Contractes

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA