T'ho fem fàcil si... necessites ajuda o suport

PUNT D’INFORMACIÓ

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Tècniques:
Pilar Mestres (Treballadora social)

Judit Gonzano Arjona (Educadora Social)

Correu electrònic:
serveissocials@cabrils.cat
Treb. social – mestresrp@cabrils.cat

Contestador 24h:

93 750 94 98

Adreça:
Edifici Escoles Tolrà
C/ Emília Carles, 1. Primer pis – 08348 Cabrils (Barcelona)

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

S’ofereixen serveis públics d’atenció personalitzada, de les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques per a les persones.

Entre els serveis que es realitzen es troben els de servei directe, els de coordinació i els de derivació a l’atenció especialitzada.

ATENCIÓ A LA GENT GRAN:

Prestem el servei d’atenció a les persones d’aquest col·lectiu en matèria de teleassistència, servei d’ajuda a domicili i prestacions a la situació de dependència.

INCLUSIÓ SOCIAL:

Donem suport a les persones en risc d’exclusió social (allotjament, menjador,etc).

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA:

Atenem els infants, adolescents i les famílies que requereixen serveis i prestacions per donar cobertura a les seves necessitats socials bàsiques.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

Donem suport al col·lectiu de persones amb diversitats funcionals i promovem accions per evitar el seu aïllament social.

LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA:

Treballem per detectar, informar, prevenir i sensibilitzar sobre el tema de violència de gènere.
Gestió del Servei de Teleassistència ATENPRO.

ENTITATS:

Treballem amb coordinació amb Càritas, les escoles de primària, l’institut, l’escola d’adults, és a dir, treballem en xarxa entre tots per a poder oferir-los-hi un servei pròxim.

PROTOCOLS DE BENESTAR SOCIAL:

ADOAC: PROTOCOLS DE BENESTAR SOCIAL