Regidoria de benestar social

LA REGIDORIA

La Regidoria de Benestar Social atén a les persones empadronades a Cabrils dels següents col·lectius: menors d’edat, famílies, persones grans, adults, discapacitats, etc.
Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials i a ésser informades.

SERVEIS

Serveis socials bàsics

Oferta de serveis públics d’atenció personalitzada, de les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques per a les persones.
Entre els serveis que es realitzen es troben els de servei directe, els de coordinació i els de derivació a l’atenció especialitzada.

Atenció a la gent gran

Prestació del servei d’atenció a les persones d’aquest col·lectiu en matèria de teleassistència, servei d’ajuda a domicili i prestacions a la situació de dependència.

Inclusió social

Suport a les persones en risc d’exclusió social (allotjament, menjador…).

Infància, Adolescència i família

Atenció als infants, adolescents i a les famílies que requereixen serveis i prestacions per donar cobertura a les seves necessitats socials bàsiques.

Persones amb discapacitats

Suport al col·lectiu de persones amb discapacitats i promou accions per evitar el seu aïllament social.

Lluita contra la violència

Detecció, informació, prevenció i sensibilització sobre el tema de violència de gènere.
Gestió del Servei de Teleassistència ATENPRO.

Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC)

El Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC) és un instrument de gestió alternativa de conflictes que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels ens locals de la demarcació de Barcelona que no disposen d’un servei de mediació propi.

El Servei ofereix l’atenció d’uns professionals mediadors/es imparcials que es desplaçaran a Cabrils quan l’Ajuntament ho requereixi, per tal que dues parts en conflicte puguin parlar, escoltar-se i, en definitiva, arribar a punts d’acord i compromís mutu.

En una vessant més preventiva, el Servei també ofereix sessions de difusió i sensibilització sobre el tractament dels conflictes i la cultura de la pau que impartides pels mateixos mediadors/es. Aquestes sessions van adreçades tant a col·lectius determinats, com són els professionals municipals i càrrecs electes, els escolars, les comunitats de veïns o associacions, com a la població en general.

Per sol·licitar el servei de mediació ciutadana cal demanar cita prèvia a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cabrils a través dels telèfons 93 750 75 80 o 93 750 94 98.

NORMATIVA RELACIONADA AMB LA REGIDORIA

  • Reglament per a l’atorgament de prestacions econòmiques i/o serveis socials de l’Ajuntament de Cabrils (BOPB, 27 desembre 2012).
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
  • Llei 39/2006 del 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones amb situació de dependència.
  • Llei 14/2010 del 27 de maig dels drets: les oportunitats en la Infància i adolescència.

CONVENIS I CONTRACTES

L’Ajuntament de Cabrils disposa de convenis i contractes per tal de prestar els serveis característics d’aquesta regidoria:

  • Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrils per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
  • Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme en matèria d’ajuts extraordinaris d’urgència social.
  • Conveni amb Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cabrils per a l’aprovació de la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
  • Conveni d’Adhesió al Servei d’Atenció i Protecció per a víctimes de la violència de Gènere (ATENPRO) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
  • Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat).

LA REGIDORIA INFORMA

CONTACTE

REGIDORIA BENESTAR SOCIAL

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Tècniques:
Olga Palacios (Educadora social)
Pilar Mestres (Treballadora social)

Correu electrònic:
Educ. social – palaciosvo@cabrils.cat
Treb. social – mestresrp@cabrils.cat

Contestador 24h:
93 750 94 98
Et respondrem el més aviat possible!

Adreça:
C/ Emília Carles, 1. 1r pis – 08348 Cabrils

DATES D’INTERÈS

8 de març: Dia Internacional de la Dona Treballadora.
20 de novembre: Dia Internacional de la Infància.
25 de novembre: Dia Internacional contra la violència de gènere.