Regidoria de règim intern

LA REGIDORIA

La Regidoria de Règim intern és l’encarregada de l’organització interna de l’Ajuntament dels recursos econòmics de la Corporació, és a dir, de l’Ajuntament i dels ens dependents.

Les principals atribucions d’aquesta regidoria són:

  • La secretaria
  • L’àrea administrativa
  • Els serveis jurídics
  • La gestió de la contractació i de les subvencions
  • Els recursos humans
  • El registre general
  • L’atenció a la ciutadania

CONTACTE

REGIDORIA DE RÈGIM INTERN

Regidora:
Maite Viñals Clemente – Alcaldessa

Responsables tècniques:
Rebeca Just Cobos – Secretària
Gemma Álvarez Martínez – Tècnica en Administració General (TAG)
Teia Guàrdia Cuquet- Secretària alcaldia
Montserrat Serra Fibla – Recursos humans

Adreça:
Ajuntament de Cabrils
Carrer Domènec Carles, 1 – 08348 Cabrils

Telèfon:
93 753 96 60

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

LA REGIDORIA INFORMA