L’Ajuntament de Cabrils sanciona la mala gestió de residus

Publicat el 9 d'Agost de 2019

Les multes per infraccions lleus poden arribar als 4.000€.

Darrerament, la mala gestió dels residus s’ha convertit en un greu problema per Cabrils. És fàcil veure contenidors desbordats, mobles vells o altres residus voluminosos abocats a la via pública.

 

Des de l’Ajuntament s’ha activat un dispositiu d’inspeccions arreu del terme municipal per erradicar aquestes males pràctiques que fan malbé la imatge del nostre municipi i posen en perill el medi ambient i la nostra convivència.

 

La mala gestió dels residus comporta, a banda de l’evident afectació al medi ambient, un increment del cost que ha de pagar l’Ajuntament a la planta de tractament de residus. Cada residu mal separat ens costa 5 cèntims el kg.

 

Segons detalla l’Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de Cabrils, aquelles persones que cometin infraccions seran sancionades amb multes d’entre 400 a 150.000 euros.

 

Es consideren infraccions lleus dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o cubell diferent del que li correspon, utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer-los malbé o abandonar residus municipals de procedència domèstica o residus comercials fora dels contenidors.

 

Les  infraccions greus poden ser castigades amb multes de fins als 150.000€. Per exemple aparcar vehicles en la zona reservada per a contenidors, lliurar o abandonar residus municipals voluminosos procedents d’altres municipis o la reiteració de faltes lleus.

 

Per a més informació, consulta l’Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de Cabrils.

 

Cal recordar que és obligatori separar els residus en fraccions (resta, paper, vidre, envasos, orgànica) i fer un bon ús dels contenidors de reciclatge selectiu així com la deixalleria i dels serveis de recollida.

 

Servei de recollida trastos vells

 

Cabrils compta amb un servei de recollida de trastos vells. Notifiqui una recollida o sol·liciti més informació, trucant al telèfon gratuït 93 753 96 60 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h.

 

Deixalleria Mòbil

 

Horari d’estiu (de maig a octubre):

 

  • Dilluns de 10 a 13:30h i de 17 a 20h – Plaça Mil·lenari
  • Dimarts de 17 a 20h – entrada Can Bargay
  • Dissabte de 17 a 20h – Plaça Mil·lenari

Horari d’hivern (de novembre a abril):

 

  • Dilluns de 9 a 13:30h i de 16 a 18h – Plaça Mil·lenari
  • Dimarts de 16 a 18h – entrada Can Bargay
  • Dissabte de 16 a 18h – Plaça Mil·lenari

Deixalleria Fixa

 

La deixalleria de Cabrils està situada al Carrer del Mig (Pol. Ind. Els Garrofers, direcció Mataró) i està oberta de dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 15 a 20h i diumenge de 10 a 14. Per a més informació truqui al 93 754 28 18.

 

Per altra banda, si encara no disposa de la targeta d’accés a la Deixalleria, demani-la a l’Ajuntament, mitjançant el telèfon 93.753.96.61 o l’adreça electrònica ajuntament@cabrils.cat.

 

Servei gratuït de recollida de fracció verda

 

L’usuari haurà de recollir a les dependències municipals un petit sac on dipositar la fracció verda provinent del seu jardí i, un cop ple, caldrà demanar cita al servei de recollida domiciliària trucant al 93.799.62.80. Aquest servei es realitza els dimarts i dijous al matí i l’equip de recollida s’encarrega de retornar el sac un cop buit.

 

Des de l’Ajuntament de Cabrils es fa una crida a la responsabilitat i a fomentar una actitud cívica vers el reciclatge i la sostenibilitat i es demana la col·laboració ciutadana en la correcta selecció dels residus.

 

Per altra banda, en el cas que es detecti algun abocament massiu o incontrolat, cal comunicar-ho a l’Ajuntament amb la màxima celeritat per poder corregir i sancionar les accions incíviques que ens perjudiquen a tots.

Imatges enviades pels veïns i veïnes de Cabrils.