REGIDORIES

Regidora:
Maite Viñals Clemente

Personal adscrit a la regidoria:
Josep Carlos Babot
Lourdes Grau Gomis

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e (Comunicació)
Envia’ns un correu-e (Transparència)

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Sílvia Vallbona Blanch

Personal adscrit a la regidoria:
Jordi Piera Castellví

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Maite Viñals Clemente

Personal adscrit a la regidoria:
Rebeca Just Cobos  – Secretària
Teia Guàrdia Cuquet  – Secretària alcaldia
Montserrat Serra Fibla – Recursos humans

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e (Alcaldia)
Envia’ns un correu-e (RRHH)

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Maite Viñals Clemente

Personal adscrit a la regidoria:
Berta Casanova Jiménez

Telèfons: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Mónica Casco Estévez

Personal adscrit a la regidoria:

Pilar Mestre Rey –  Treballadora Social

Judit Gonzano Arjona – Educadora Social

Telèfon: 93 750 94 98

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Isabel Tamboleo Villalobos

Personal adscrit a la regidoria:
Pilar Mestres Rey

Telèfons: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor delegat:
Jordi Campos Guitart

Personal adscrit a la regidoria:
Cèsar Carmona Laso

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un mail:
cultura@cabrils.cat

Pàgina de les regidories

Regidor delegat:
Miguel Doñate Sastre

Telèfon: 93 753 96 60

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Maite Viñals Clemente

Personal adscrit a la regidoria:
Victòria García Bautista

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Sílvia Vallbona Blanch

Personal adscrit a la regidoria:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor delegat:
Jordi Campos Guitart

Personal adscrit a la regidoria:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Sílvia Vallbona Blanch

Personal adscrit a la regidoria:
Cèsar Carmona Laso

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un mail:
festes@cabrils.cat

Adreça:
C/ Domènec Carles, 1 (2n pis)
08343 Cabrils (Barcelona)

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Mónica Casco Estévez

Personal adscrit a la regidoria:
Pilar Mestres Rey

Telèfon:
93 750 75 80

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Sílvia Vallbona Blanch

Personal adscrit a la regidoria:
93 753 96 60

Pàgina de les regidoria

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Equip tècnic:
Pilar Mestres Rey

Telèfon:
93 753 94 98 / 93 753 75 80

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor delegat:
Jordi Campos Guitart

Personal adscrit a la regidoria:
Alícia Fernández Rodríguez

Telèfon: 93 753 38 06

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor delegat:
Miguel Doñate Sastre

Personal adscrit a la regidoria:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Isabel Tamboleo Villalobos

Telèfon: 93 753 96 60

Pàgina de les regidories

Regidora delegada:
Sílvia Vallbona Blanch

Personal adscrit a la regidoria:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Mónica Casco Estévez

Personal adscrit a la regidoria:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor delegat:
Miguel Doñate Sastre

Personal adscrit a la regidoria:
Anna Vilalta Centellas
Josep Ibañez Gassiot

Telèfon: 93 753 96 60

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Maite Viñals Clemente

Personal adscrit a la regidoria:
Xavier Benlloch Cama

Telèfon: 93 753 96 60

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Maite Viñals Clemente

Personal adscrit a la regidoria:
Berta Casanova Jiménez

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Pere Sáez Mora

Equip tècnic:
Xavier Benlloch Cama

Telèfon: 93 753 96 61

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora delegada:
Avelina Morales Serra

Personal adscrit a la regidoria:
Anna Vilalta Centellas

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Alcaldessa:
Maite Viñals Clemente

Cap de la policia:
Josep Lluís Salvador Gracia – sergent

Telèfon: 93 753 01 52 / 609 411 550

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria