REGIDORIES

Alcaldessa:
Maite Viñals Clemente

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot
Marina Nebreda Boldú

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Pere Sáez Mora

Equip tècnic:
Jordi Piera Castellví

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Alcaldessa:
Maite Viñals Clemente

Equip tècnic:
Rebeca Just Cobos  – Secretària
Gemma Álvarez Martínez – Tècnica en Administració General (TAG)
Teia Guàrdia Cuquet  – Secretària alcaldia
Montserrat Serra Fibla – Recursos humans

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Pere Sáez Mora

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot

Telèfons: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Equip tècnic:
Olga Palacios Vázquez  – Educadora social
Pilar Mestres Rey  – Treballadora social

Telèfons: 93 750 94 98

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Isabel Tamboleo Villalobos

Equip tècnic:
Pilar Mestres Rey

Telèfons: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Jordi Campos Guitart

Equip tècnic:
Cèsar Carmona Laso

Telèfon: 93 753 01 57

Envia’ns un mail:
cultura@cabrils.cat

Pàgina de les regidories

Regidor:
Miguel Doñate Sastre

Equip tècnic:
Gemma Álvarez Martínez

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un mail:

Pàgina de la regidoria

Alcaldessa:
Maite Viñals Clemente

Equip tècnic:
Victòria García Bautista

Telèfon: 93 753 01 57

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Sílvia Vallbona Blanch

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Jordi Campos Guitart

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Sílvia Vallbona Blanch

Equip tècnic:
Cèsar Carmona Laso

Telèfon: 93 753 01 57

Envia’ns un mail:
festes@cabrils.cat

Adreça:
Centre Cívic La Fàbrica
C/ Domènec Carles, 21
08343 Cabrils (Barcelona)

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Equip tècnic:
Pilar Mestres Rey

Telèfon:
93 750 75 80

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Sílvia Vallbona Blanch

Equip tècnic:

Telèfon:

Envia’ns un mail:

Pàgina de les regidoria

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Equip tècnic:
Pilar Mestres Rey

Telèfon:
93 753 94 98 / 93 753 75 80

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Jordi Campos Guitart

Equip tècnic:
Alícia Fernández Rodríguez

Telèfon: 93 753 38 06

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Miguel Doñate Sastre

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Isabel Tamboleo Villalobos

Equip tècnic:

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un mail:

Pàgina de les regidories

Regidora:
Sílvia Vallbona Blanch

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Equip tècnic:
Josep Carlos Babot

Telèfon: 93 753 96 60

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Miguel Doñate Sastre

Equip tècnic:
Anna Vilalta Centellas

Telèfon: 93 753 96 61

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Pere Sáez Mora

Equip tècnic:
Xavier Benlloch Cama
Vanessa Solé Pont

Telèfon: 93 753 96 61

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Pere Sáez Mora

Equip tècnic:
Anna Vilalta Centellas

Telèfon: 93 753 96 61

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Pere Sáez Mora

Equip tècnic:
Xavier Benlloch Cama
Vanessa Solé Pont

Telèfon: 93 753 96 61

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Regidor:
Avelina Morales Serra

Equip tècnic:
Anna Vilalta Centellas

Telèfon: 93 753 96 61

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria

Alcaldessa:
Maite Viñals Clemente

Cap de la policia:
Daniel Sanabria Fernández – inspector

Telèfon: 93 753 01 52 / 609 411 550

Envia’ns un correu-e

Pàgina de la regidoria