GENT GRAN

CASAL D’AVIS

El casal d’avis és un equipament cívic destinat al col·lectiu de les persones grans, que té com a finalitat promoure el seu benestar i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat.

El casal d’avis ofereix als seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i d’activitats que tenen com a objectiu fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació en la comunitat.

Al casal de gent gran es duen a terme:
Activitats formatives, sortides culturals, d’apropament a les noves tecnologies, etc. dissenyades a partir de les propostes dels usuaris de cada equipament.

SERVEIS:
Cafeteria, espais de lectura i activitats, podologia…