GENT GRAN

A través d’aquest portal es vol donar a conèixer els diferents serveis municipals adreçats a les persones grans, així com posar a l’abast tota aquella informació que sigui útil per viure la vellesa d’una manera més autònoma, activa i digna.

CARNET PER LA GENT GRAN

Amb el carnet de la gent gran podràs gaudir dels següents descomptes:

CASAL DE LA GENT GRAN

El Casal de la Gent Gran, ubicat a l’edifici de les antigues Escoles Tolrà, és un equipament municipal destinat al col·lectiu de les persones grans, que té com a finalitat promoure el seu benestar i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat.

El Casal de la Gent Gran ofereix als seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i activitats que tenen com a objectiu fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació en la comunitat. Es duen a terme activitats formatives, sortides culturals, d’apropament a les noves tecnologies, etc. dissenyades a partir de les propostes dels usuaris de cada equipament.

ESPAIS:
L’espai, compartit amb altres serveis municipals, està dividit en diverses dependències que inclouen servei de bar, una sala polivalent amb internet i televisió, un magatzem i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.