ANIMALS

EL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS

Els propietaris o posseïdors de gats, gossos o fures els han d’inscriure en el registre censal del municipi.La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar des de la data de naixement, i de 30 dies des de la data d’adquisició. També caldrà notificar en termini de 30 dies, un canvi de residència o mort de l’animal.

En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació requerida.

PIPICANS

Can Mas

Can Mas

Can Rin

Can Rin

Eucaliptus

Hort M.

Masriera