T'ho fem fàcil si... tens animals

PUNT D’INFORMACIÓ

REGIDORIA DE BENESTAR ANIMAL

Regidor:
Pere Sáez Mora

Tècnic:
Josep Carlos Babot

Correu-e:
carlosbj@cabrils.cat

Telèfon:
93 753 96 60 ext. 7

Direcció:
C/ Domènec Carles 1 – Cabrils


Tota la informació sobre animals perillosos a:

*El Registre censal d’animals domèstics i animals salvatges en captiveri és gratuït.

**Les races i les característiques físiques que fan que un gos sigui catalogat com a potencialment perillós estan descrites al Reial Decret 287/2002 de 22 de març .

***Pots trobar informació més específica sobre la tinença d’animals a Cabrils a l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals .

EL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS

Els propietaris o posseïdors de gats, gossos o fures els han d’inscriure en el registre censal del municipi.La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar des de la data de naixement, i de 30 dies des de la data d’adquisició. També caldrà notificar en termini de 30 dies, un canvi de residència o mort de l’animal.

En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació requerida.

ELS ANIMALS DE COMPANYIA, UNA RESPONSABILITAT

Compartir el teu dia a dia amb un animal de companyia comporta la responsabilitat de cuidar d’un esser viu amb unes necessitats i unes cures:

 • Han de gaudir d’unes bones condicions higienico-sanitàries i sense perill, tant per a les persones com pels mateixos  animals.
 • Han de tenir a l’abast suficient aigua, menjar i espai per moure’s i satisfer les seves necessitats vitals.
 • Cuidar de la seva salut sota control veterinari
 • Tenir cura que no causin molèsties de sorolls al veïnat.

ELS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

 • Els animals de companyia han d’anar lligats amb corretja als espais públics.
 • El poble disposa d’espais habilitats on els animals poden jugar i socialitzar-se lliurement.
 • Els gossos, els gats i les fures han de tenir implantat el xip identificador i dur sempre la placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar on consti el nom de l’animal i les dades del seu propietari.
 • Està prohibit rentar els animals a la via pública, fonts, estanys o a les lleres de les rieres.
 • Els responsables d’animals de companyia han de vetllar per mantenir net l’espai públic, recollint els excrements dels mateixos i dipositant-los en bosses a les papereres específiques o als contenidors de rebuig.

L’ABANDONAMENT

No hi ha cap motiu èticament acceptable per abandonar un animal. Com qualsevol esser viu, aquesta acció pot comportar-li unes seqüeles irreversibles. Recordeu que compartir la vostra quotidianitat amb un animal de companyia és una responsabilitat, mai un caprici.

Si un animal ha fugit i cal recollir-lo per evitar perill, el propietari haurà d’abonar les despeses del servei que estableix la taxa municipal de recollida d’animals.

LES INCIDÈNCIES

Cal comunicar a la policia local, el robatori o pèrdua de qualsevol animal domèstic i, abans del termini de 24 hores, qualsevol agressió, baralla o mossegada de l’animal, tant si és a una persona, com a un altre animal.
Els gossos que han tingut episodis d’agressions o manifesten un caràcter marcadament agressiu, seran considerats gossos potencialment perillosos

PER OBTENIR LA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE GOSSOS DE RACES DECLARADES POTENCIALMENT PERILLOSES

 • El gos ha d’estar inscrit al cens municipal d’animals.
 • La llicència municipal s’ha de tramitar mitjançant la policia local.
 • El propietari ha de ser major de 18 anys.
 • S’han de demostrar capacitat física i aptitud psicològica.
 • No s’han de tenir antecedents penals.
 • S’ha de disposar d’una assegurança específica.
 • Han d’anar sempre lligats i amb morrió pel carrer.
 • Cal tenir-los en una casa en condicions de seguretat, recintes resistents i senyalitzats.

VACUNACIÓ I ALTRES ELEMENTS DE TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA

ALTRES WEB D’INTERÈS

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA
Informació del nou Passaport europeu per a animals de companyia

A CABRILS ENS PREOCUPEM PELS ANIMALS DE COMPANYIA

Adreça:
Pol. Ind. “Can Xinxa” Carrer A, nº 5 – 08348 Cabrils
Telèfon:
627 16 25 50
Correu-e:
info@protectoramataro.org
Web:
www.protectoramataro.org

ESPAIS DE LLEURE PER A GOSSOS A CABRILS

PIPICANS

Can Mas

Can Mas

Can Rin

Can Rin

Eucaliptus

Hort M.

Masriera