Cabrils adaptarà el preu de l’escola bressol al nivell de renda familiar

Publicat el 11 d'abril de 2018

L’Ajuntament de Cabrils modificarà el sistema de tarifació de l’escola bressol a partir del curs 2018-2019 per tal de fer-lo més flexible, universal i redistributiu que l’anterior després que el darrer ple municipal hagi aprovat la modificació per unanimitat. D’aquesta manera, es passarà de la quota única a un sistema per trams d’acord amb la renda de la unitat familiar, de manera que el preu s’adaptarà a la capacitat econòmica de cada família.

Paral·lelament, també se seguiran aplicant els beneficis fiscals per famílies nombroses i per als casos que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Cabrils ho considerin adient.

A continuació podeu consultar la tarifa del servei per trams de nivell de renda familiar:

TramNivell de renda familiarOpcionsHorarisImport
1Inferior a 19.000,00€Opció 18:45-12:00 h

15:00-17:00 h

180,00 €
Opció 28:45-13:00 h

15:00-17:00 h

195,00 €
Opció 38:45-12:00 h125,00 €
Opció 48:45-13:00 h150,00 €
2Entre 19.000,01€ i 50.000,00€Opció 18:45-12:00 h

15:00-17:00 h

195,00 €
Opció 28:45-13:00 h

15:00-17:00 h

210,00 €
Opció 38:45-12:00 h140,00 €
Opció 48:45-13:00 h165,00 €
3Superior a 50.000,01€Opció 18:45-12:00 h

15:00-17:00 h

225,00 €
Opció 28:45-13:00 h

15:00-17:00 h

240,00 €
Opció 38:45-12:00 h170,00 €
Opció 48:45-13:00 h195,00 €