Serveis sociosanitaris

CENTRES D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

El Servei Català de la Salut té cura de la cobertura pública, integral i de qualitat de l’assistència sanitària.
El servei d’atenció primària i comunitària és el primer punt d’accés al sistema de salut i es presta a partir dels centres d’atenció primària (CAP). Si necessiteu assistència sanitària, us podeu adreçar al Centre d’Atenció Primària de Cabrils seguint les dades que trobareu a continuació:

 • Adreça: carrer de Cal Batalló, s/n 08348 Cabrils
 • Telèfon: 93 750 74 10
 • Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14h i de 15h a 21h.
  *Fora d’aquest horari, us podeu adreçar a CatSalut Respon trucant al telèfon 061 o podeu assistir presencialment al CAP de Vilassar de Mar (24h).
 • Cita prèvia: 93 326 89 01

A banda del CAP Cabrils, hi ha dos Centres d’Atenció Primària pròxims al municipi en els quals us podeu adreçar:

CAP Vilassar de Dalt

 • Adreça: Plaça de la Vila, 8 08339 Vilassar de Dalt
 • Telèfon: 93 750 88 64
 • Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21h.
  *Fora d’aquest horari, us podeu adreçar a CatSalut Respon trucant al telèfon 061 o podeu assistir presencialment al CAP de Vilassar de Mar (24h).
 • Cita prèvia: 93 326 89 01

CAP Vilassar de Mar

 • Adreça: Carrer de Santa Maria, 59-79 08340 Vilassar de Mar
 • Telèfon: 93 754 06 42
 • Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21 h. Dissabtes de 8 a 17h.
  *Fora d’aquest horari, us podeu adreçar a CatSalut Respon trucant al telèfon 061.
 • Cita prèvia: 93 326 89 01
 • Servei d’urgències.

Al servei d’atenció especialitzada i hospitalària d’aguts s’hi accedeix per derivació des de l’atenció primària o des dels serveis d’urgències hospitalàries. El servei d’atenció hospitalària més proper es troba a Mataró:

Hospital comarcal de Mataró

 • Adreça: Carretera de Cirera, s/n 08304 Mataró
 • Telèfon: 93 741 77 00
 • Urgències i emergències 24h

BENESTAR SOCIAL

Serveis socials bàsics

Oferta de serveis públics d’atenció personalitzada, de les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques per a les persones.
Entre els serveis que es realitzen es troben els de servei directe, els de coordinació i els de derivació a l’atenció especialitzada.

Atenció a la gent gran

Prestació del servei d’atenció a les persones d’aquest col·lectiu en matèria de teleassistència, servei d’ajuda a domicili i prestacions a la situació de dependència.

Inclusió social

Suport a les persones en risc d’exclusió social (allotjament, menjador…).

Infància, Adolescència i família

Atenció als infants, adolescents i a les famílies que requereixen serveis i prestacions per donar cobertura a les seves necessitats socials bàsiques.

Persones amb discapacitats

Suport al col·lectiu de persones amb discapacitats i promou accions per evitar el seu aïllament social.

Lluita contra la violència

Detecció, informació, prevenció i sensibilització sobre el tema de violència de gènere.
Gestió del Servei de Teleassistència ATENPRO.

Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC)

El Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC) és un instrument de gestió alternativa de conflictes que la Diputacio de Barcelona posa a l’abast dels ens locals de la demarcació de Barcelona que no disposen d’un servei de mediació propi.

El Servei ofereix l’atenció d’uns professionals mediadors/es imparcials que es desplaçaran a Cabrils quan l’Ajuntament ho requereixi, per tal que dues parts en conflicte puguin parlar, escoltar-se i, en definitiva, arribar a punts d’acord i compromís mutu.

En una vessant més preventiva, el Servei també ofereix sessions de difusió i sensibilització sobre el tractament dels conflictes i la cultura de la pau que impartides pels mateixos mediadors/es. Aquestes sessions van adreçades tant a col·lectius determinats, com són els professionals municipals i càrrecs electes, els escolars, les comunitats de veïns o associacions, com a la població en general.

Per sol·licitar el servei de mediació ciutadana cal demanar cita prèvia a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cabrils a través dels telèfons 93 750 75 80 o 93 750 94 98.