L'Ajuntament... al teu servei

ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS

Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2019-2023, actualitzades amb l’augment de l’IPC de l’1,1% de data 01 de setembre de 2020, són les següents:

Regidors/es amb dedicació:

 • Maite Viñals Clemente (ERC-AM). Alcaldessa (Dedicació parcial al 85% amb efectes 01/08/2021): 32.483,50€ bruts anuals (2.320,25€ x 14 pagues).
 • Sílvia Vallbona Blanch (ERC-AM). Regidora delegada amb dedicació exclusiva: 26.043.36€ bruts anuals (1.860,24€ bruts x 14 pagues).
 • Isabel Tamboleo Villalobos (UnitsxCabrils). Regidora delegada amb dedicació parcial (75%): 19.532,52€ bruts anuals  (1.395,18€ bruts x 14 pagues).
 • Miguel Doñate Sastre (MUC). Regidor delegat amb dedicació parcial (75%): 19.532,52€ bruts anuals  (1.395,18€ bruts x 14 pagues).

Regidors/es sense dedicació:

Regidors/es delegats:

 • Jordi Campos Guitart (ERC-AM). 2n Tinença d’Alcaldia. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Junta de Govern Local.
 • Mónica Casco Estevez (ERC-AM). 3a Tinença d’Alcaldia. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Junta de Govern Local.
 • Avelina Morales Serra (UnitsxCabrils). 4a Tinença d’Alcaldia. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple, Comissió informativa i Junta de Govern Local.

Regidors/es oposició:

 • Marta Gomez Pons (JxCat). Portaveu de grup. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.
 • Francesc Xavier Almirall García (JxCat). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple.
 • Xavier Badia Campos (JxCat). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple.
 • Anabel Sorroche Martí (PSC-CP). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.
 • Jose Alfredo Pérez Martín (regidor no adscrit). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa. (A partir del 29 de juliol de 2021)

Regidors/es que han presentat la renúncia durant el mandat 2019/2023:

 • Maria Gràcia Marquès Piris (Ciutadans).  Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa. (Renúncia amb efectes 28 de maig de 2021)
 • Pere Sáez Mora (ERC-AM).  1r Tinent d’Alcaldia. Regidor delegat amb dedicació exclusiva: 26.043,36€ bruts anuals (1.860,24€ bruts x 14 pagues). (Renúncia amb efectes 28 d’octubre de 2021)

Per als càrrecs electes de la Corporació que no tinguin assignada una retribució per dedicació exclusiva o parcial, s’assigna el règim de percepcions en funció de l’assistència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats, segons la següent taula:

CàrrecSessióPeriodicitatPercepció
Regidor/a delegat/daJunta de govern Localquinzenal430,18€ bruts
Regidor/a-portaveu de grup municipalComissió informativa (prèvia al ple, especial de comptes…)bimestral87,20€ bruts
Regidor/aPle (ordinari, extraordinari.)bimestral290,66€ bruts

*Les retribucions estan subjectes a retenció

Règim de retribucions i indemnitzacions mandat 2019-2023

Decret 2019-0944 – Dedicacions exclusives (24/07/2019)

Decret 2019-0963 – Modificació dedicacions (26/07/2019)

Decret 2019-0970 – Rectificació error material (30/07/2019)

Acord Ple – Modificació dedicacions (29/07/2021)

Decret 2021-0969 -Modificació dedicacions (03/11/2021)

LIQUIDACIÓ REAL – RETRIBUCIONS MENSUALS

Accedeix al mòdul de l’ADOAC per a consultar les publicacions de les retribucions mensuals:

 

ADOAC: TAULA DE RETRIBUCIONS DELS ELECTES

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):

 

 

DECLARACIÓ DE BENS CÀRRECS ELECTES

Declaració d’activitats i béns Maite Viñals Clemente

Declaració d’activitats i béns Pere Sáez Mora (Presa de possessió càrrec)

Declaració d’activitats i béns Sílvia Vallbona Blanch

Declaració d’activitats i béns Jordi Campos Guitart

Declaració d’activitats i béns Mónica Casco Estévez

Declaració d’activitats i béns Lina Morales Serra

Declaració d’activitats i béns Isabel Tamboleo Villalobos

Declaració d’activitats i béns Miguel Doñate Sastre

Declaració d’activitats i béns Marta Gómez Pons

Declaració d’activitats i béns F. Xavier Almirall Garcia

Declaració d’activitats i béns Xavier Badia Campos

Declaració d’activitats i béns Maria Gràcia Marquès Piris (Presa de possessió càrrec)

Declaració d’activitats i béns Maria Gràcia Marquès Piris (Cessament càrrec)

Declaració d’activitats i béns Ana Isabel Sorroche Martí

Declaració d’activitats i béns Jose Alfredo Pérez Martín

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):