L'Ajuntament... al teu servei

ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS

Les retribucions dels càrrecs electes per al mandat 2019-2023 han estat assignades per l’acord del Ple de data 18 de juliol de 2019 (amb 12 vots a favor – ERC-AM (5), JxCC (3), Units (2), MUC (1) i PSC-CP (1) i el vot en contra de Cs (1)) on s’estableix que:

  • Per als càrrecs electes de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva (40 hores setmanals) o de dedicació parcial (20 hores setmanals)
    • Alcaldessa:  2.700,00€ bruts x 14 pagues
    • Regidor/a delegat/da amb dedicació exclusiva: 1.840,00€ bruts x 14 pagues
    • Regidor/a delegat/da amb dedicació parcial: 950€ bruts x 14 pagues
  • Per als càrrecs electes de la Corporació que no tinguin assignada una retribució per dedicació exclusiva o parcial, s’assigna el règim de percepcions en funció de l’assistència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats, segons la següent taula
CàrrecSessióPeriodicitatPercepció
Regidor/a delegat/daJunta de govern Localquinzenal425,50€ bruts
Regidor/a-portaveu de grup municipalComissió informativa (prèvia al ple, especial de comptes…)bimestral86,25€ bruts
Regidor/aPle (ordinari, extraordinari.)bimestral287,50€ bruts

*Les retribucions estan subjectes a retenció


Per a descarregar l’acord de ple, cliqueu aquí.

LIQUIDACIÓ REAL – RETRIBUCIONS MENSUALS

Accedeix al mòdul de l’ADOAC per a consultar les publicacions de les retribucions mensuals:

 

ADOAC: TAULA DE RETRIBUCIONS DELS ELECTES

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):

 

 

DECLARACIÓ DE BENS CÀRRECS ELECTES

A través d’aquest enllaç podeu accedir a la declaració de béns dels càrrecs electes.

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):