L'Ajuntament... al teu servei

ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS

Les retribucions dels càrrecs electes per al mandat 2015-2019 han estat assignades per l’acord del Ple de data 9 de juliol de 2015 (amb 11 vots a favor -CiU (6), ERC (4) i MUC (1)- i 2 abtencions -PSC (1) i PP (1)-) on s’estableix que:

  • Per als càrrecs electes de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva (40 hores setmanals) o de dedicació parcial (20 hores setmanals)
    • Alcaldessa:  2.502,05€ x 14 pagues
    • Regidor/a delegat/da amb dedicació exclusiva: 1.408,63€ x 14 pagues
    • Regidor/a delegat/da amb dedicació parcial: 751,27€ x 14 pagues
  • Per als càrrecs electes de la Corporació que no tinguin assignada una retribució per dedicació exclusiva o parcial, s’assigna el règim de percepcions en funció de l’assistència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats, segons la següent taula
CàrrecSessióPeriodicitatPercepció
Regidor/a delegat/daJunta de govern Localquinzenal341,73€
Regidor/a-portaveu de grup municipalComissió informativa (prèvia al ple, especial de comptes…)bimestral62,49€
Regidor/aPle (ordinari, extraordinari.)bimestral187,49€

*Les retribucions estan subjectes a retenció

** Les xifres que es mostren,  recullen les actualitzacions de les pujades del IPC


Per a descarregar l’acord de ple, cliqueu aquí.

LIQUIDACIÓ REAL – RETRIBUCIONS MENSUALS

Accedeix al mòdul de l’ADOAC per a consultar les publicacions de les retribucions mensuals:

ADOAC: TAULA DE RETRIBUCIONS DELS ELECTES

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):

DECLARACIÓ DE BENS CÀRRECS ELECTES

A través d’aquest enllaç podeu accedir a la declaració de bens dels càrrecs electes.

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):