L'Ajuntament... al teu servei

ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS

Les retribucions dels càrrecs electes per al mandat 2019-2023 han estat assignades per l’acord del Ple de data 18 de juliol de 2019 (amb 12 vots a favor – ERC-AM (5), JxCC (3), Units (2), MUC (1) i PSC-CP (1) i el vot en contra de Cs (1)) on s’estableix que:

Regidors amb dedicació:

 • Maite Viñals Clement (ERC – AM). Alcaldessa (Dedicació parcial al 80%): 30.240,00€ bruts anuals (2.160,00€ x 14 pagues)
 • Pere Sáez Mora (ERC – AM). 1r Tinent d’Alcaldia. Regidor delegat amb dedicació exclusiva: 25.760,00€ bruts anuals (1.840,00€ bruts x 14 pagues)
 • Sílvia Vallbona Blanch (ERC – AM). Regidora delegada amb dedicació exclusiva: 25.760,00€ bruts anuals (1.840,00€ bruts x 14 pagues)
 • Isabel Tamboleo Villalobos (UnitsxCabrils). Regidora delegada amb dedicació parcial (75%): 19.320€ bruts anuals  (1.380,00€ bruts x 14 pagues)
 • Miguel Doñate Sastre (MUC). Regidor delegat amb dedicació parcial (60%):15.456€ bruts anuals (1.104,00€ bruts x 14 pagues)

Regidors sense dedicació:

Regidors delegats:

 • Jordi Campos Guitart (ERC – AM). 2n Tinent d’Alcaldia. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Junta de Govern Local.
 • Mónica Casco Estevez (ERC – AM). 3a Tinenta d’Alcaldia. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Junta de Govern Local.
 • Avelina Morales Serra (UnitsxCabrils). 4a Tinenta d’Alcaldia. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple, Comissió informativa i Junta de Govern Local.

Regidors oposició:

 • Marta Gomez Pons (JuntsxC). Portaveu de grup. Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.
 • Francesc Xavier Almirall García (JuntsxC). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple.
 • Xavier Badia Campos (JuntsxC). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple.
 • Maria Gràcia Marqués Piris (Cs). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.
 • Anabel Sorroche Martí (PSC – CP). Percepció per dret d’assistència a sessions de Ple i Comissió informativa.

Per als càrrecs electes de la Corporació que no tinguin assignada una retribució per dedicació exclusiva o parcial, s’assigna el règim de percepcions en funció de l’assistència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats, segons la següent taula:

CàrrecSessióPeriodicitatPercepció
Regidor/a delegat/daJunta de govern Localquinzenal425,50€ bruts
Regidor/a-portaveu de grup municipalComissió informativa (prèvia al ple, especial de comptes…)bimestral86,25€ bruts
Regidor/aPle (ordinari, extraordinari.)bimestral287,50€ bruts

*Les retribucions estan subjectes a retenció

Règim de retribucions i indemnitzacions mandat 2019-2023

Decret 2019-0944 – Dedicacions exclusives (24/07/2019)

Decret 2019-0963 – Modificació dedicacions (26/07/2019)

Decret 2019-0970 – Rectificació error material (30/07/2019)

LIQUIDACIÓ REAL – RETRIBUCIONS MENSUALS

Accedeix al mòdul de l’ADOAC per a consultar les publicacions de les retribucions mensuals:

 

ADOAC: TAULA DE RETRIBUCIONS DELS ELECTES

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):

 

 

DECLARACIÓ DE BENS CÀRRECS ELECTES

Declaració d’activitats i béns Maite Viñals Clemente

Declaració d’activitats i béns Pere Sáez Mora

Declaració d’activitats i béns Sílvia Vallbona Blanch

Declaració d’activitats i béns Jordi Campos Guitart

Declaració d’activitats i béns Mónica Casco Estévez

Declaració d’activitats i béns Lina Morales Serra

Declaració d’activitats i béns Isabel Tamboleo Villalobos

Declaració d’activitats i béns Miguel Doñate Sastre

Declaració d’activitats i béns Marta Gómez Pons

Declaració d’activitats i béns F. Xavier Almirall Garcia

Declaració d’activitats i béns Xavier Badia Campos

Declaració d’activitats i béns Maria Gràcia Marquès Piris

Declaració d’activitats i béns Ana Isabel Sorroche Martí

Per a més informació i altres, podeu accedir al Portal de Govern Obert i Transparència o a la subsecció d’Organització política i retribucions (clica a la imatge):