Regidoria d'urbanisme

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística:

  • Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupamen urbanístic.
  • Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
  • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

Podeu accedir al planejament vigent a través del Registre de planejament urbanístic de Catalunya

A continuació podeu consultar la documentació relativa al POUM que s’està tramitant.

ADOAC: POUM aprovació provisionalADOAC: POUM segona aprovació inicialADOAC: POUM primera aprovació inicialADOAC: POUM avanç

HABITATGES

Informació

A Cabrils es pot optar pel lloguer d’un habitatge o la compra. Si heu decidit comprar un habitatge, haureu d’escollir entre comprar un habitatge de nova construcció o un de segona mà.

Per altra banda, en els propers anys, el desenvolupament dels sectors que preveu el planejament urbanístic permetrà també l’accés a habitatges amb protecció oficial i a habitatges dotacionals públics.

Els habitatges amb protecció oficial són habitatges de nova construcció que reben finançament públic i que, per tant, es vendran a preus més econòmics. El planejament preveu tant habitatges amb protecció oficial de règim general i/o especial i habitatges amb protecció oficial de preu concertat. Per poder-ne ser beneficiari, cal complir uns requisits mínims generals i uns d’específics, que dependran de cada promoció en concret. Els ingressos econòmics, el patrimoni i la residència de la unitat familiar o la unitat de convivència dels sol·licitants són alguns dels requisits generals.

Els habitatges dotacionals públics són habitatges en règim de lloguer no indefinit, per a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acollida o assistència residencial, com per exemple els joves, les persones de la tercera edat, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, etc. En qualsevol cas, des de l’Ajuntament es definiran les condicions concretes d’accés a aquests habitatges, en funció de les especificitats de la problemàtica social en el municipi.

LLICÈNCIES

ORDENANCES D’URBANISME

LA REGIDORIA INFORMA

CONTACTE

 

REGIDORIA D’URBANISME

Regidor:
Pere Sáez Mora

Tècnics:
Xavier Benlloch Cama
Vanessa Solé Pont

Correu-e:
urbanisme@cabrils.cat

Telèfon:
93 753 96 61

Adreça:
Ajuntament de Cabrils – 2n pis
C/ Domènec Carles 1 – 08348 Cabrils