Regidoria de seguretat, mobilitat i prevenció

LA REGIDORIA

La Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Prevenció és l’encarregada de treballar en el disseny i la implementació de les polítiques locals en matèria de seguretat i en l’execució de les competències pròpies en aquest àmbit, entre les quals vetllar per la seguretat ciutadana (garantia dels drets i llibertats públiques) i la seguretat pública (protecció de persones i béns, així com el manteniment de la tranquil·litat i l’ordre) fent complir les lleis, els reglaments, les ordenances municipals i els bans.

Tanmateix, aquesta regidoria també és l’encarregada de gestionar:

 • La protecció civil (voluntaris), la seguretat vial la mobilitat.
 • El dipòsit municipal de vehicles abandonats.
 • Cens de gossos potencialment perillosos.
 • Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal davant qualsevol situació de risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que ho requereixi.
 • Elaborar revisar i coordinar els plans de protecció civil municipals.

POLICIA LOCAL

La Policia Local és el servei de l’Ajuntament que té encomanades les funcions de seguretat ciutadana, de trànsit, administrativa i assistencial.

En matèria de seguretat ciutadana, la Policia Local realitza actuacions de presència policial pel nucli urbà amb vigilats, així com d’agents amb vehicle motoritzat pel terme municipal. Alhora duu a terme intervencions d’urgència en situacions greus. Així mateix, es fa presència policial als actes de naturalesa pública per vetllar per la protecció de les persones.

 • En matèria de policia de trànsit.
 • En matèria de policia administrativa, el control d’activitats i pel compliments de lleis, reglaments, ordenances i bans municipals.
 • Realització de controls periòdics i amb motius de denúncies ciutadanes.
 • Policia informativa.
 • Policia assistencial.

LA POLICIA LOCAL EN XIFRES

 • Xifres de la Policia Local de Cabrils de l’exercici del 2018. Podeu consultar-les i descarregar-vos el document en el següent enllaç.
 • Xifres de la Policia Local de Cabrils de l’exercici del 2017. Podeu consultar-les i descarregar-vos el document en el següent enllaç.
 • Xifres de la Policia Local de Cabrils de l’exercici del 2016. Podeu consultar-les i descarregar-vos el document en el següent enllaç.

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

La normativa fiscal és l’eina de treball a través de la qual es regula i s’executa la gestió de

 • Prevenció i extinció d’incendis.
 • Gestió ADF.
 • Prevenció i seguretat.
 • Gestió de la policia local.
 • Relació ABP mossos d’esquadra.
 • Pla de protecció civil.
 • Ordenació trànsit i estacionament.
 • Transport públic interurbà.

LA REGIDORIA INFORMA

CONTACTE

REGIDORIA DE SEGURETAT, MOBILITAT I PREVENCIÓ

Alcaldessa i regidora:
Maite Viñals Clemente

Tècnic:
Daniel Sanabria
Inspector i cap de la Policia Local

Telèfons:
93 753 01 52 – 609 411 550
policia@cabrils.cat

Portal web:
policia.cabrils.cat

Adreça:
Policia Local
C/ Lluís Colmenar 2, 08348 Cabrils

Horari:
24 hores / 365 dies

CENTRES MUNICIPALS