Regidoria d'habitatge

LA REGIDORIA

Informació

A Cabrils es pot optar pel lloguer d’un habitatge o la compra. Si heu decidit comprar un habitatge, haureu d’escollir entre comprar un habitatge de nova construcció o un de segona mà.

Per altra banda, en els propers anys, el desenvolupament dels sectors que preveu el planejament urbanístic permetrà també l’accés a habitatges amb protecció oficial i a habitatges dotacionals públics.

Els habitatges amb protecció oficial són habitatges de nova construcció que reben finançament públic i que, per tant, es vendran a preus més econòmics. El planejament preveu tant habitatges amb protecció oficial de règim general i/o especial i habitatges amb protecció oficial de preu concertat. Per poder-ne ser beneficiari, cal complir uns requisits mínims generals i uns d’específics, que dependran de cada promoció en concret. Els ingressos econòmics, el patrimoni i la residència de la unitat familiar o la unitat de convivència dels sol·licitants són alguns dels requisits generals.

Els habitatges dotacionals públics són habitatges en règim de lloguer no indefinit, per a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acollida o assistència residencial, com per exemple els joves, les persones de la tercera edat, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, etc. En qualsevol cas, des de l’Ajuntament es definiran les condicions concretes d’accés a aquests habitatges, en funció de les especificitats de la problemàtica social en el municipi.

CONTACTE

REGIDORIA D’HABITATGE

Regidor:
Pere Sáez Mora

Tècnic:
Xavier Benlloch Cama
Vanessa Solé Pont

Telèfon:
93 753 96 61

Adreça:
Ajuntament – 2ª planta
C/ Domènec Carles, 1
08348 Cabrils (Barcelona)

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15h