Regidoria de la gent gran

LA REGIDORIA

La Regidoria de Gent Gran té com a objectiu la promoció de l’envelliment actiu a través d’activitats destinades a aquest col·lectiu, així com la promoció de l’autonomia personal dins i fora de la llar mitjançant serveis de salut i seguretat a la llar, suport a la cura de la persona i suport a la neteja del domicili.

D’altra banda, la regidoria dóna suport a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cabrils com a entitat promotora d’activitats per a la gent gran.

SERVEIS

Atenció a la gent gran
La Regidoria de la Gent gran i la Regidoria de Benestar social presten el servei d’atenció a les persones d’aquest col·lectiu en matèria de teleassistència, d’atenció domiciliària, tràmits de serveis i prestacions a l’administració pública, prevenció de desemparaments, coordinació amb centres hospitalaris, sòcio-sanitaris, prevenció de seguiment amb famílies.

Activitats per a la gent gran
Amb l‘objectiu de dinamitzar el col·lectiu de població de gent gran per tal d’evitar el seu aïllament social i promoure el seu benestar personal, s’organitzen activitats esportives per a gent gran a través de l’“Espai Lúdic”, sortides i xerrades, accions de dinamització de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cabrils, dinar d’homenatge a la Gent Gran, accions de suport a domicili per a promoure l’autonomia personal, etc.

Servei de podologia
La Regidoria de Gent Gran posa a disposició dels socis l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cabrils un servei de podologia durant 2 dies a la setmana, que cal concertar mitjançant l’entitat.

NORMATIVA RELACIONADA AMB LA REGIDORIA

  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
  • Protocol d’emergències socials Ajuntament de Cabrils
  • Estatuts de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cabrils.

CONVENIS I CONTRACTES

L’Ajuntament de Cabrils disposa de convenis i contractes per tal de prestar els serveis característics d’aquesta regidoria:

  • Conveni amb la Diputació de Barcelona per la prestació del servei de teleassistència mitjançant l’empresa Tunstall -Televida.
  • Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme en matèria d’ajuts extraordinaris d’urgència social.
  • Conveni per al finançament de Serveis Socials Bàsics: Equips Bàsics d’Atenció Social i del Servei d’Ajuda a Domicili (dependència i SAD Social).
  • Contractació pública de l’empresa Dependentia per a la realització dels serveis d’ajuda a domicili (atenció a la persona i cura de la llar).

CONTACTE

REGIDORIA DE LA GENT GRAN

Regidora:
Mónica Casco Estévez

Tècnica:
Pilar Mestres
(Treballadora social)

Correu electrònic:
serveissocials@cabrils.cat

Telèfon:
937 507 580 (Cal cita prèvia)

Adreça:
C/ Emília Carles, 1. 1r pis – 08348 Cabrils

CENTRES MUNICIPALS

DADES D’INTERÈS

1 d’octubre:
Dia Internacional de la Gent Gran