PRESSUPOST ESCOLA BRESSOL

Podeu consultar el Pressupost de l’Escola Bressol de Cabrils.

ADOAC: PRESSUPOSTOS ESCOLA BRESSOLADOAC: EXECUCIÓ TRIMESTRAL DELS PRESSUPOSTOS DE L’ESCOLA BRESSOLADOAC: COMPTE GENERAL, NIVELL D’ENDEUTAMENT I ALTRES

Podeu consultar més informació sobre el Pressupost Municipal en el següent enllaç.

Amb el Saps què costa? de l’Escola Bressol, la Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucional presenta de forma simplificada i gràfica les despeses i costos que generen el funcionament d’aquest equipament/servei així com els recursos que es destinen per sufragar-les.

Si vols saber més d’aquest equipament o d’altres, visita la secció de Cabrils, govern obert -> Saps què costa?

Si vols saber més d’aquest equipament o d’altres, visita la secció de Cabrils, govern obert -> Saps què costa?