L’equip de govern aposta per una política social

Publicat el 24 d'Octubre de 2019

L’últim ple extraordinari ha aprovat provisionalment, les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2020.

El passat dimecres 23 d’octubre, es va celebrar a la Sala de Plens del consistori una sessió extraordinària del ple municipal. Amb els vots a favor d’ERC-AM, Units per Cabrils i MUC, es van aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020.

L’equip de govern s’ha fixat com a objectiu assolir els recursos necessaris per al desenvolupament de polítiques socials.

  • En l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) es fixa un tipus d’impositiu del 0,49% en substitució del 0,47% que es venia aplicant.
  • S’estableix, per primera vegada, una bonificació en la quota de l’IBI per als immobles que aprofitin per a l’autoconsum l’energia solar per a produir energia elèctrica. Aquesta bonificació podria arribar fins al 50% de la quota de l’IBI amb un màxim de 750 euros anuals durant 4 anys.
  • Es modifica la bonificació per famílies nombroses afegint el requisit de no superar un nivell d’ingressos a efectes de l’impost sobre la renda de 34.000 euros.
  • En les taxes per prestacions de serveis, s’adeqüen les tarifes al cost de determinats serveis, com ara en la recollida de gossos solts, la utilització d’instal·lacions esportives municipals, així com s’aproven nous descomptes i bonificacions per a famílies nombroses, monoparentals i persones amb discapacitats en la taxa per la prestació de servei al Complex Esportiu Municipal.