Dijous 28 de març, l’Ajuntament de Cabrils celebra un ple ordinari

Dijous 28 de març, l’Ajuntament de Cabrils celebra un ple ordinari

Publicat el 25 de Març de 2019

El proper dijous 28 de març, a les 20:00h, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabrils a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en següent ordre del dia:

 1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 31 de gener de 2019.-

Part resolutiva de la sessió

 1. Dictamen d’aprovació inicial del Protocol emergències socials per al període 2019-2022 confeccionat per la regidoria de Serveis Socials. (exp. 456/2019).-
 2. Dictamen d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils. (exp. 406/2019).-
 3. Dictamen d’aprovació provisional de la creació de l’Ordenança Fiscal 30, reguladora de la taxa per l’ocupació de l’espai del recinte de la Mostra Gastronòmica i la utilització de diferents serveis associats a aquest espai. (exp.704/2019).-
 4. Dictamen d’aprovació de la modificació 1/2019 de la plantilla de personal (exp.833/2019).-
 5. Dictamen d’aprovació de la rectificació de l’error material detectat al Text Refós del POUM de Cabrils. (exp. 145/2010).-
 6. Dictamen a proposta dels grups municipals PDiU i ERC per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades. (exp. 686/2019).-
 7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2019 sobre el conveni de donació del Grup municipal Grup de Progrés per Cabrils (GPC) mandat 2007-2011. (exp. 420/2019).-

Part no resolutiva de la sessió

 1. Mocions.-
 2. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.-
 3. Precs i preguntes.-

El Ple ordinari serà retransmès en streaming pel canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament i pel canal de televisió MarTV.

2019-03-26T09:23:59+01:00