Dijous 28 de març, l’Ajuntament de Cabrils celebra un ple ordinari

Publicat el 25 de Març de 2019

El proper dijous 28 de març, a les 20:00h, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabrils a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en següent ordre del dia:

 1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 31 de gener de 2019.-

Part resolutiva de la sessió

 1. Dictamen d’aprovació inicial del Protocol emergències socials per al període 2019-2022 confeccionat per la regidoria de Serveis Socials. (exp. 456/2019).-
 2. Dictamen d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils. (exp. 406/2019).-
 3. Dictamen d’aprovació provisional de la creació de l’Ordenança Fiscal 30, reguladora de la taxa per l’ocupació de l’espai del recinte de la Mostra Gastronòmica i la utilització de diferents serveis associats a aquest espai. (exp.704/2019).-
 4. Dictamen d’aprovació de la modificació 1/2019 de la plantilla de personal (exp.833/2019).-
 5. Dictamen d’aprovació de la rectificació de l’error material detectat al Text Refós del POUM de Cabrils. (exp. 145/2010).-
 6. Dictamen a proposta dels grups municipals PDiU i ERC per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades. (exp. 686/2019).-
 7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2019 sobre el conveni de donació del Grup municipal Grup de Progrés per Cabrils (GPC) mandat 2007-2011. (exp. 420/2019).-

Part no resolutiva de la sessió

 1. Mocions.-
 2. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.-
 3. Precs i preguntes.-

El Ple ordinari serà retransmès en streaming pel canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament i pel canal de televisió MarTV.