L’Ajuntament de Cabrils celebra el primer ple telemàtic

Publicat el 12 de maig de 2020

La sessió extraordinària tindrà lloc el dimecres 13 de maig a les 19h i es podrà seguir a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Per primera vegada, l’Ajuntament de Cabrils celebrarà aquest dimecres 13 de maig a les 19:00h un ple extraordinari de forma telemàtica. La sessió comptarà amb el següent ordre del dia:

 

1.- Dictamen per l’aprovació inicial del Pla de Prevenció d’Incendis forestals, redactat pel Departament de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, i informat favorablement amb condicions tècniques, pel Consorci Parc Serralada Litoral, d’acord amb Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de La Conreria – Sant Mateu – Céllecs.

 

2.- Dictamen per l’aprovació i signatura del conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrils per l’any 2020 en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones, així com els annexos que l’integren i deixar sense efectes l’acord de ple de 31 de gener de 2020.

 

3.- Dictamen per l’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes al règim de comunicació prèvia.

 

4.- Dictamen per l’aprovació del text del nou conveni i signatura del conveni de Col·laboració entre l’ajuntament de Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar per a l’organització del Maresmusic 2020, plataforma de suport de grups de música emergents i/o novells (16a edició).

 

5.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia adoptats en relació a l’Estat d’Alarma declarat pel Govern de l’Estat i el d’Emergència declarat per les autoritats de la Generalitat de Catalunya.

 

El Ple es podrà veure en streaming pel canal de Youtube de l’Ajuntament.