Dijous 30 de gener, primer ple ordinari de l’any

Publicat el 28 de Gener de 2020

El proper dijous dia 30 de gener de 2020, a les 20:00 hores, el Saló de Plens del consistori, acollirà el primer ple ordinari de l’any amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de novembre de 2019.

Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2020 per import total de quaranta-un mil set-cents noranta-sis amb vint cèntims (41.796,20 €).

3.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2020 de l’Organisme Autònom Escola Bressol per import total de tres mil cinc-cents setanta-vuit amb trenta-vuit cèntims (3.578,38 €).-

4.- Dictamen d’aprovació de l’encàrrec de gestió a favor de la Diputació de Barcelona mitjançant l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).-

5.- Dictamen d’aprovació de la pròrroga i signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrils per a la delegació de la competència del servei de recollida i transport de residus amb efectes entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2020.-

6.- Dictamen d’aprovació de la pròrroga per l’any 2020 i signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrils en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones, així com els annexos que l’integren.-

7.- Dictamen del grup municipal de Ciutadans per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.-

8.- Dictamen dels grups municipals de Junts per Catalunya Cabrils, Esquerra Republicana de Catalunya i Units x Cabrils de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.-

Part no resolutiva de la sessió

9.- Donar compte del decret 0033-2020 referent a l’adjudicació del contracte de serveis per emergència per la Direcció Facultativa de les obres de reparació d’un tram del clavegueram general de la urbanització Sant Crist, en la zona del Club de Tennis Cabrils, a Pi Consultora d’Enginyeria Civil i Urbanisme, S.L..-

10.- Donar compte del decret 0046- 2020 adoptat amb motiu de la fase d’alerta a conseqüència del temporal de pluja i vent anomenat Glòria.-

11.-Mocions d’urgència.-

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.-

13.- Precs i preguntes.-

El Ple serà retransmès en streaming a través del canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament i també estarà disponible pròximament al servei de vídeo-acta.