S’aproven provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019

S’aproven provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019

Publicat el 31 d'Octubre de 2018

El passat dilluns 29 d’octubre, a les 19h de la tarda, es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cabrils una sessió extraordinària i urgent del ple municipal per abordar les Ordenances Fiscals. Un ple que, com en anteriors, ha estat precedit per un grup de treball en què els grups municipals han treballat conjuntament aquestes ordenances fiscals.

Amb els vots a favor de PDiU i MUC, es van aprovar les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019.

Seguint la línia d’anys anteriors, l’equip de govern s’ha fixat com a objectiu el manteniment dels serveis municipals sense incrementar la pressió fiscal dels veïns i veïnes de Cabrils.

Les  principals modificacions introduïdes per a l’any 2019 són:

  • Augment de la bonificació per a vehicles bimodals (híbrids) en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que passa del 15 al 55% respecte a l’any anterior amb l’objectiu de continuar incentivant una mobilitat més sostenible.
  • Introducció a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana dels criteris fixats pel Tribunal Suprem, en el sentit que no tributen les transmissions en què es pugui acreditar que no hi ha hagut increment de valor del terreny.
  • En l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, s’incrementen les reduccions de les quotes derivades per la utilització de la deixalleria, quedant de la següent manera:
  • De 4 a 7 utilitzacions anuals passa de reduir-se un 5% a un 10%.
  • De 8 a 11 utilitzacions anuals passa de reduir-se un 10% a un 15%.
  • A partir de 12 utilitzacions anuals passa de reduir-se un 15% a un 25%.

L’equip de govern vol seguir fomentant el bon ús del sistema de recollida que contribueix a la millora del medi ambient i a la contenció de costos del servei.

  • També s’han produït dues modificacions associades a una millora de la gestió d’equipaments i serveis municipals de les ordenances fiscals núm. 19 i 32, Hotel d’Entitats i Complex Esportiu Municipal respectivament.

Juntament amb aquestes modificacions, s’han produït d’altres vinculades a adequacions normatives.

Per a més informació, es pot accedir al servei de vídeo-actes de l’Ajuntament a través del següent enllaç.

2018-10-31T11:29:12+01:00