Comencen les obres d’estabilització del nivell de la llera i la protecció de marges de la Riera de Cabrils

Comencen les obres d’estabilització del nivell de la llera i la protecció de marges de la Riera de Cabrils

Publicat el 3 de Juliol de 2018

Aquestes obres s’executen a càrrec d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per resoldre els danys dels aiguats d’octubre de 2016.

Han començat les obres d’estabilització del nivell de la llera i la protecció dels marges de la Riera de Cabrils, en el tram entre la Rotonda de la BV-5022 i l’autopista C-32.

Aquestes obres s’executen a càrrec d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a cobrir les despeses extraordinàries amb motiu de les contingències causades pels aiguats produïts el mes d’octubre de 2016 als municipis de la comarca del Maresme, en el marc del Pla d’acció  per donar suport econòmic, tècnic i material aprovat per la Diputació de Barcelona.

Les obres han estat adjudicades per un import de 171.964,91€ (IVA inclòs) i es preveu la seva finalització per la primera quinzena del mes d’agost.

Donat que l’accés de maquinària i material a la Riera s’ha de fer des de la carretera BV-5022, es preveuen afectacions puntuals al trànsit rodat, que disposaran de la deguda senyalització per part de l’empresa adjudicatària de les obres, amb la col·laboració de la policia municipal.

Aquestes obres, són les darreres que s’executen amb càrrec a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, i que s’han executat en les anualitats 2017 i 2018.

Les actuacions ja finalitzades corresponen a les obres executades per restablir l’estat dels equipaments i infraestructures malmeses pels aiguats a la Riera de Cabrils, el Torrent Roldós, el Torrent de la Vinya, el carrer Muntanya, el carrer Roures, el carrer Jaume Balmes, el carrer de la Resclosa, el carrer dels Lledoners, el Torrent Sant Jordi, el Torrent d’en Xifré, i les aigües residuals de la Vinya.

Un cop finalitzades les obres de la darrera fase de la Riera, l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es preveu que sigui de 839.116,63€ (IVA inclòs).

Per resoldre els danys dels aiguats d’octubre de 2016, l’Ajuntament de Cabrils ha invertit recursos propis per obres de reparació d’infraestructures, amb un import superior a 320.000€ (IVA inclòs).

2018-09-18T11:49:58+00:00