El passat 13 de setembre es van iniciar les feines d’arranjament de diversos trams de carrers de Cabrils

El passat 13 de setembre es van iniciar les feines d’arranjament de diversos trams de carrers de Cabrils.

Publicat el 31 d'Octubre de 2018

Es preveu un temps aproximat de tres mesos per dur a terme les obres, que consten de tres fases.

Cabrils és un municipi amb més de 65 km en carrers asfaltats, i aquest fet, comporta una despesa en el manteniment de les vies públiques que representa pràcticament el 8% del pressupost municipal.

 

El passat dia 13 de setembre es van iniciar les obres d’arranjament del paviment de diversos trams dels carrers del nostre municipi fets malbé a causa de les arrels de l’arbrat.

 

L’empresa adjudicatària encarregada de dur a terme les reparacions és Vialitat i Serveis S.L i el seu cost és de 295.361,32€ iva inclòs. Es preveu una durada d’aproximadament 3 mesos.

 

Les feines de reparació  s’han planificat en dues actuacions: la primera es fa a les urbanitzacions de la Llobera i Can Tolrà i la segona, a Montcabrer, Sant Crist, Valldeneu i Can Bergay.

 

Les feines s’han planificat en tres fases a cadascuna de les dues actuacions:

 

  • La primera fase és la d’enderroc del paviment amb càrrega i transport a l’abocador dels materials sobrants. També es realitza la retirada de les arrels que queden al descobert.

  • La segona fase consisteix en l’estabilització de la base del paviment amb un gruix de 30cm amb una dotació de ciment de 3%. Posteriorment, es rega amb aigua i es compacta el paviment.

  • La tercera fase és la de l’asfaltat, amb reg d’imprimació i subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent.

Es preveu la finalització de la primera actuació a meitats del mes de novembre i de la segona actuació a finals de desembre.

 

Des de l’Ajuntament demanem disculpes pels inconvenients que puguin sorgir en el transcurs d’aquestes obres.

2018-11-06T11:53:06+01:00