Finalitzen les obres de rehabilitació de col·lectors de la urbanització Montcabrer

Finalitzen les obres de rehabilitació de col·lectors de la urbanització Montcabrer

Publicat el 3 de Juliol de 2018

Han estat rehabilitats 113 metres d’un col·lector de pluvials i 157 metres d’un col·lector de residuals.

Han finalitzat les obres de rehabilitació de col·lectors de la urbanització Montcabrer.

La primera fase de les obres, corresponent a un tram de col·lector de pluvials de 800 mm de diàmetre i 470 metres de longitud, va finalitzar el 28 de juliol de 2017, amb un import total de 259.306,69€ (IVA exclòs).

Les obres de la segona fase es van iniciar el 29 de maig de 2018 i han finalitzat el 28 de juny. En aquesta segona fase han estat rehabilitats 113 metres d’un col·lector de pluvials de 800 mm i 157 metres d’un col·lector de residuals de 300 mm, amb un import total de 97.416,04€ (IVA exclòs).

La rehabilitació ha consistit en l’execució d’un encamisat interior estructural, mitjançant mànega contínua amb resines de polièster reforçades amb fibra de vidre, curada amb l’aplicació de llum ultraviolada. Per a la introducció de la mànega, ha estat necessari ampliar el diàmetre dels pous d’atac. Les connexions existents al col·lector rehabilitat, han estat objecte de reobertura mitjançant robot fresador.

Aquestes obres han permès recuperar la capacitat estructural autoportant i la capacitat hidràulica dels col·lectors malmesos, sense necessitat de ser substituïts.

2018-09-18T11:59:52+00:00