L’Ajuntament aprova un paquet de mesures econòmiques i fiscals amb motius de l’estat d’alarma

Publicat el 3 d'abril de 2020

L’objectiu és mitigar els efectes econòmics negatius que està provocant la crisi sanitària.

L’equip de govern, sensible a la situació d’emergència del país, ha pres mesures per a l’ajuda a la ciutadania per mitigar, en la mesura del possible, els efectes econòmics que està provocant la crisi sanitària.

 

Les mesures adoptades són:

 

 • Exoneració del cobrament de conformitat amb l’article 26.3 del TRLRHL, de les següents taxes municipals des del dia 12 de març fins a la reobertura del servei municipal:

   

  – Taxa del servei municipal de l’Escola Bressol

  – Taxa del servei esportiu CEM Cabrils

  – Taxa per ocupació privativa de la via pública corresponents a terrasses de bars, restaurants, parades de mercat o similars.

   

 • Exoneració del cobrament dels imports corresponents a les explotacions de béns de domini públic dels equipaments municipals, des del dia 12 de març fins a la reobertura del servei municipal.

   

 • S’estudiarà la possibilitat d’establir bonificacions a comerços i empreses que han hagut de cessar la seva activitat, així com altres mesures que puguin alleugerir l’economia en els propers mesos.

   

 • S’ampliaran els ajuts de caràcter social per fer front a les situacions de necessitat de caràcter social que esdevinguin i pal·liar de la millor manera possible l’impacte econòmic de les famílies.

   

 • Seguint l’objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a l’Ajuntament de Cabrils i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament fomentarà la continuïtat de tots els contractes públics i a la vegada intentarà garantir la compensació d’aquells que no es puguin prestar sempre i quan hi hagi manteniment de l’ocupació, fixant com a prioritat el manteniment de l’ocupació i d’acord amb el marc legal.

   

Accedeix al decret complet en aquest enllaç.