Finalitzades les obres de l’aparcament del tennis Cabrils

Finalitzades les obres de l’aparcament del tennis Cabrils

Publicat el 2 de març de 2018

L’Ajuntament de Cabrils ha finalitzat la primera fase de les obres en l’aparcament a l’àmbit del tennis de Cabrils, zona est, que han consistit en la construcció de l’aparcament situat a l’entrada del Complex Esportiu Municipal.

L’objectiu de les actuacions, que han tingut uns cinc mesos de durada, ha estat maximitzar el nombre de places d’aparcament –amb 17 noves places urbanitzades— així com proveir de nou enllumenat l’interior de l’aparcament i crear una xarxa de reg pel nou enjardinament i zones verdes previstes, i una xarxa de clavegueram per la recollida d’aigua de pluja. El projecte presenta diferents paviments per diferenciar la zona de pas de vehicles de calçada de la zona destinada a l’aparcament.

Per la definició del projecte s’ha prioritzat l’estètica del conjunt, utilitzant materials i colors que facilitin la integració a l’entorn, amb l’objectiu també d’assolir una millor integració ambiental i paisatgística del nou aparcament. Tanmateix, els materials s’han seleccionat tenint en compte la seva durabilitat, qualitat estètica i facilitat de reposició.

Paral·lelament a l’execució de les obres, el consistori ha realitzat un re asfaltat de l’aparcament existent al CEM pel fet que aquest estava malmès, i s’ha fet coincidir amb les obres a l’àmbit del tennis per donar un mateix acabat i integrar-les entre si com un sol espai.

2018-03-07T09:52:04+00:00