Exposició pública d’anuncis

Exposició pública d’anuncis

Publicat el 14 de Febrer de 2019

Qualsevol persona pot presentar al·legacions i reclamacions.

A l’últim ple de l’Ajuntament de Cabrils, en la sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, es van aprovar inicialment diferents acords i modificacions de diverses ordenances i reglaments que se sotmeten a exposició pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona pugui presentar al·legacions i reclamacions.

 

A continuació, podràs consultar els anuncis:

 

 

2019-02-14T10:59:13+01:00