ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

L’Economia Social i Solidària (ESS) és aquella que situa la persona i la comunitat al centre de la seva activitat, i prioritza el benestar col·lectiu per davant del benefici econòmic. L’orienten principis com la transparència, la participació, la sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la col·laboració i compromís amb la comunitat, amb una clara voluntat transformadora davant l’actual context de desequilibri, desigualtat i exclusió social.
Formen part de l’ESS totes aquelles empreses, entitats i altres iniciatives que s’organitzen de manera democràtica, que s’orienten a resoldre necessitats en lloc de prioritzar el màxim benefici econòmic i que actuen amb compromís social. Adopten la forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc.

XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) és una realitat des de dimecres 17 de maig de 2017 quan 32 ajuntaments catalans vam constituir-la formalment a Barcelona tot culminant un procés que un grapat d’aquests  vam iniciar l’octubre de 2015  a la 1a Trobada de Municipalisme i Economia Social de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta aliança municipal és impulsar l’economia social i solidària, fixar unes estratègies comunes i afavorir la cooperació conjunta dels diferents municipis a l’hora de desenvolupar polítiques públiques.

ADOAC: MOCIÓ – CAP A UNA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

GUIA ‘L’ABC DE L’ESS ALS MUNICIPIS’

COOP MARESME

 

Els primers dimarts de mes, de 10 a 12h, l’Ajuntament acull el punt d’atenció i informació de COOP Maresme adreçat a tota la ciutadania i especialitzat en acompanyar persones emprenedores i nous projectes en format cooperatiu.

 

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme atén aquelles persones que tinguin dubtes sobre tots els aspectes relacionats amb la constitució i consolidació d’iniciatives cooperatives o emmarcades en l’economia social i solidària.

 

Per a més informació, consulta www.coopmaresme.cat.

OMPLIM ELS BUITS

Cada dilluns, de 10:30 a 14h, té lloc, a la planta baixa del consistori, un punt informatiu de la cooperativa veïnal ‘Omplim els buits’.

 

Es tracta d’una cooperativa impulsada per la CONFAVC, Gestió Veïnal sccl i persones a títol individual que vol incorporar al mercat aquells habitatges que a hores d’ara resten tancats. Per fer-ho, l’Ajuntament de Cabrils i CONFAVC volen promoure entre els propietaris la seva cessió o lloguer dels seus habitatges a un preu assequible que se situa al voltant del 65% del preu del mercat i en condicions òptimes d’habitabilitat.

 

El punt informatiu està adreçat tant a persones que tenen uns ingressos regulars però no suficients per assumir el preu d’un lloguer com a persones propietàries que vulguin col·laborar amb la cooperativa.

Per a més informació, consulta el web de la CONFAVC.

EL TEIXIT SOCIAL: peça clau de l’economia social i solidària

Parlar d’economia social i solidària és parlar de teixit social ja que les persones són alhora generadores i beneficiàries d’aquesta. És un model econòmic que dóna prioritat a la satisfacció de les necessitats humanes i del benestar social per sobre del lucre; s’articula a través de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva, associacions, xarxes… que treballen compromeses amb la seva societat i entorn.

SUBVENCIONS A ENTITATS

L’Ajuntament de Cabrils desenvolupa, en matèria de suport a les activitats ciutadanes, accions entre les quals es troben les subvencions a entitats i associacions i centres educatius de caràcter públic del municipi, per al foment i la millora dels interessos generals dels veïns i veïnes de Cabrils.

Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, a aquelles entitats i associacions que no disposin d’una previsió singular en el pressupost municipal.

Consulta tota la informació a la secció del portal web de Subvencions municipals

ALTRES INSTITUCIONS QUE TREBALLEN PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme (Mataró) neix amb l’objectiu d’impulsar l’economia social i cooperativa a la nostra comarca i entre d’altres tasques fa d’altaveu d’iniciatives i projectes vinculats a l’ESS del Maresme; acompanya a entitats en la constitució, consolidació i transformació a cooperativa o realitza tallers i formacions per fomentar l’economia social i solidària.

Pam a Pam és una eina col·lectiva que mostra que existeix una economia al servei de les persones a Catalunya, impulsada per SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària (XES), i de la que també pots ser membre de la comunitat oberta que detecta i entrevista els punts que apareixen en el mapa.