Calendari i ordenances fiscals

CALENDARI FISCAL 2020

Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana), NO DOMICILIATS
Del 04/05/2020 al 06/07/2020
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 1ª Fracció, DOMICILIATS
El 04/05/2020
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 2ª Fracció, DOMICILIATS
L’01/07/2020
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 3ª Fracció, DOMICILIATS
L’01/10/2020
Impost sobre béns immobles rústics
Del 04/09/2020 al 05/11/2020
Impost sobre béns immobles rústics-construïts
Del 04/09/2020 al 05/11/2020
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Del 02/03/2020 al 04/05/2020
Impost sobre activitats econòmiques
Del 18/09/2020 al 18/11/2020
Taxa per gestió de residus domèstics
Del 05/09/2020 al 05/11/2020
Taxa per gestió de residus comercials
Del 05/09/2020 al 05/11/2020
Taxa de clavegueram
Del 04/05/2020 al 06/07/2020
Taxa per manteniment de cementiri municipal
Del 04/05/2020 al 06/07/2020
Taxa per entrada de vehicles – guals
Del 05/09/2020 al 05/11/2020
Impost sobre béns immobles de c. Especials
Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Podeu veure en línia o descarregar-vos el calendari fiscal del 2020 en el següent enllaç.

ORDENANCES FISCALS

CONTACTE

REGIDORIA D’HISENDA

Regidor:
Pere Sáez Mora

Tècnic:
Jordi Piera
Interventor i cap de Serveis Econòmics

Telèfon:
93 753 96 60

Adreça:
Ajuntament – 1ª planta
C/ Domènec Carles, 1
08348 Cabrils (Barcelona)

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14h

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que gestiona la recaptació dels ingressos de dret públic (tributs i multes) de les entitats locals i altres organismes dels diversos municipis de la província de Barcelona, entre els quals Cabrils.

Oficina gestora
Adreça:
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15 local 1 – 08340 Vilassar de Mar
Telèfon:
93 472 91 06
Horari:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14h
Correu-e:
orgt.vilassarm@diba.cat
Web:
http://orgt.diba.cat