Calendari i Ordenances Fiscals 2018-10-22T10:51:50+00:00
Calendari i ordenances fiscals

CALENDARI FISCAL 2018

Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana), NO DOMICILIATS
Del 02/05/2018 al 05/07/2018
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 1ª Fracció, DOMICILIATS
El 02/05/2018
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 2ª Fracció, DOMICILIATS
L’01/08/2018
Impost sobre béns immobles rústics
Del 03/09/2018 al 05/11/2018
Impost sobre béns immobles rústics-construïts
Del 03/09/2018 al 05/11/2018
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
De l’01/03/2018 al 04/05/2018
Impost sobre activitats econòmiques
Del 17/09/2018 al 19/11/2018
Taxa per gestió de residus domèstics
Del 03/09/2018 al 05/11/2018
Taxa per gestió de residus comercials
Del 03/09/2018 al 05/11/2018
Taxa de clavegueram
Del 02/05/2018 al 05/07/2018
Taxa per manteniment de cementiri municipal
Del 02/05/2018 al 05/07/2018
Taxa per entrada de vehicles – guals
Del 03/09/2018 al 05/11/2018
Impost sobre béns immobles de c. Especials
Del 02/05/2018 al 05/07/2018

Podeu veure en línia o descarregar-vos el calendari fiscal del 2018 en el següent enllaç.

ORDENANCES FISCALS

CALENDARI FISCAL 2017

Concepte tributari Període de cobramentImpost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana), NO DOMICILIATS
Del 02/05/2017 al 04/07/2017
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 1ª Fracció, DOMICILIATS
El 02/05/2017
Impost sobre béns immobles (Naturalesa Urbana) 2ª Fracció, DOMICILIATS
L’01/08/2017
Impost sobre béns immobles rústics
De l’01/09/2017 al 02/11/2017
Impost sobre béns immobles rústics-construïts
De l’01/09/2017 al 02/11/2017
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
De l’01/03/2017 al 03/05/2017
Impost sobre activitats econòmiques
Del 15/09/2017 al 15/11/2017
Taxa per gestió de residus domèstics
De l’01/09/2017 al 03/11/2017
Taxa per gestió de residus comercials
De l’01/09/2017 al 03/11/2017
Taxa de clavegueram
Del 02/05/2017 al 04/07/2017
Taxa per manteniment de cementiri municipal
Del 02/05/2017 al 04/07/2017
Taxa per entrada de vehicles – guals
Del 01/09/2017 al 03/11/2017
Impost sobre béns immobles de c. Especials
Del 02/05/2017 al 04/07/2017

CONTACTE

REGIDORIA D’HISENDA

Regidor:
Manel Pérez

Tècnic:
Jordi Piera
Interventor i cap de Serveis Econòmics

Telèfon:
93 753 96 60

Adreça:
Ajuntament – 1ª planta
C/ Domènec Carles, 1
08348 Cabrils (Barcelona)

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15h

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que gestiona la recaptació dels ingressos de dret públic (tributs i multes) de les entitats locals i altres organismes dels diversos municipis de la província de Barcelona, entre els quals Cabrils.

Oficina gestora
Adreça:
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15 local 1 – 08340 Vilassar de Mar
Telèfon:
93 472 91 06
Horari:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14h
Correu-e:
orgt.vilassarm@diba.cat
Web:
http://orgt.diba.cat