S’aprova un ajut econòmic per a joves sense titulació inscrits a la Garantia Juvenil

L’assistència consisteix en un complement salarial que s’afegirà a l’import estipulat en el contracte de formació

Publicat el 31 d'agost de 2018

El passat 4 de juliol es va provar un ajut econòmic per a persones joves sense titulació inscrites a la Garantia Juvenil i que subscriguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge. Aquesta ajuda consisteix en un complement que s’afegirà a l’import estipulat en el contracte de formació.

 

La prestació es pot sol·licitar a partir del dia 4 d’agost a la vostra Oficina de Treball de referència omplint aquest formulari. Els requisits que han de complir les persones joves per poder optar a aquest complement serial són:

  •  Estar inscrites com a beneficiàries a la Garantia Juvenil.
  • No tenir cap de les següents titulacions:

o Batxiller

o Tècnic de Grau Mig

o Títol oficial superior al Batxillerat

o Cap titulació equivalent a les anteriors

o Certificat de professionalitat nivell 2 o 3

  • Comprometre’s a iniciar i realitzar una activitat formativa durant tota la vigència del contracte i, com a mínim, un any.

La persona beneficiària percebrà un ajut econòmic mensual de 430,27€ equivalent al 80% de l’IPREM, durant tota la vigència del contracte de formació i aprenentatge i fins a un màxim de 18 mesos.

Es pot obtenir més informació consultant aquesta pàgina web o bé contactant aquest correu electrònic: info.garantiajuvenil.soc@gencat.cat.

2018-09-17T12:37:38+00:00