Es reprenen els terminis administratius suspesos per l’estat d’alarma

Publicat el 2 de juny de 2020

Des de l’1 de juny s’aixeca la suspensió dels termes i terminis administratius que es va produir el dia 14 de març.

El dilluns 1 de juny s’aixeca la suspensió dels termes i terminis administratius que es va produir el dia 14 de març i que finalitza el dia 31 de maig de 2020.

Concretament:

  • Comença el còmput del termini generat per les notificacions a les que el ciutadà va accedir durant el període de suspensió, com ara per a la presentació d’al·legacions o per donar resposta als requeriments realitzats amb anterioritat al 14 de març de 2020.
  • Comença novament el còmput dels terminis de posada a disposició de 10 dies de la notificació dels terminis de caducitat i prescripció de drets i accions.
  • Es reprenen dels terminis dels procediments suspesos a partir del 13 de març (el termini continua en el mateix moment en què es va suspendre el còmput).

En el cas de les notificacions posades a disposició mitjançant e-notum:

  • El termini de les notificacions dipositades entre el 4 i 13 de març a les quals no s’hi hagi accedit acabarà el 10 de juny a les 23:59.
  • Respecte de les notificacions a les que l’interessat sí va accedir durant l’estat d’alarma, el termini generat per la notificació va restar suspès i per tant, l’inici del còmput serà el dia 1. No obstant, si el dia 1 de juny fos inhàbil bé en el domicili de l’interessat o bé en la seu de l’òrgan administratiu competent, el termini iniciarà el seu còmput el dia 2 de juny.

En el cas dels processos selectius, els terminis queden ampliats:

  • Tècnic/a auxiliar informàtica: finalització termini presentació instàncies 05/06/20
  • Tècnic/ a auxiliar biblioteca: finalització termini presentació documentació fase concurs 05/06/20
  • Borsa agents interins Policia Local: termini presentació sol·licituds 22/06/20
  • 1 Plaça inspector/a municipal: termini presentació sol·licituds 22/06/20