Pressupost ajuntament 2018-02-16T13:17:46+00:00

PRESSUPOST AJUNTAMENT

El pressupost és l’eina de treball en què es recullen, de manera quantificada, conjunta i sistemàtica, les obligacions (o despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions dels drets (o ingressos) que es liquidaran durant el corresponent exercici (o any).El pressupost de la Corporació inclou el pressupost de l’Ajuntament i també el dels organismes autònoms (escola bressol i museu) i el de la societat municipal (SEIPRO).

ADOAC: PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

Podeu consultar més informació sobre el Pressupost Municipal en el següent enllaç.

La comptabilitat, si no ets un professional, es fa molt feixuga i alhora gairebé incomprensible i poc transparent.

Per això, la Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucional ha realitzat aquest informe que posem al vostre abast per tal que els Pressupostos del 2017 de l’Ajuntament de Cabrils siguin fàcils de llegir i comprendre.

Descarrega’t l’informe  A Cabrils ens movem amb el pressupost 2017

Data última actualització: 6/11/2017 a les 11:00 h

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ORDENANCES-NORMATIVES

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA