Policia Local de Cabrils

Tràmits

 • Denúncies judicials per Internet
  Es poden denunciar per aquest sistema la sostracció d'objectes, els danys, la pèrdua d'objectes, el robatori d'habitatge, comerç, bar o altre establiment i dins d'un vehicle o el propi vehicle, sempre que el fet no hagi estat comés amb violència física en les persones i/o que els autors estiguin identificats.
   
 • Denúncia voluntària en matèria d'infraccions de trànsit
  Qualsevol ciutadà pot presentar denúncies voluntàries en matèria d'infraccions de trànsit de les que hagi estat testimoni.
   
 • Atestats i informes: sol·licitud d'informe
  En relació a accidents de trànsit dels quals en tingui coneixement l'Equip d'Atestats i Informes.
   
 • Vehicles abandonats a la via pública
  Per iniciar la gestió de la retirada del vehicle si es donen els requisits legalment establerts.
   
 • Sol·licitud de targetes d'armes
  Per a armes d'aire comprimit, d'airsoft i paintball (categoria quarta, targetes tipus A i tipus B).
   
 • Multes: al·legacions / recursos
  Per fer constar la disconformitat contra la sanció o denúncia imposada per l'Ajuntament en matèria de trànsit.
   

Anar al tràmit