Policia Local de Cabrils

Notícies

La Policia de Cabrils col┬Ělabora amb altres municipis  02/10/2015

L'Ajuntament de Cabrils, a proposta de la policia local, ha donat material com ara tanques, senyalització excepcional i cons, que ja es trobaven en desús, al servei de vigilància municipal de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

El material, que va ser lliurat el passat dia 23 de setembre, era procedent de la substitució per un altre més adeqüat a les necessitats de la nostra policial local, fruit del procés periòdic de renovació de material obsolet. No obstant això, tot i que el material es trobés obsolet i amb alguns desperfectes, encara podia ser aprofitat i és per aquest motiu que desde la policia es va proposar donar el mateix a una altre ajuntament, com és el cas de Sant Iscle de Vallalta. Aquest municipi és l'únic de la comarca que encara conserva un cos de vigilants municipals, amb una dotació de personal i material molt reduïda, el que es deu a que és un municipi petit i de molt poca conflictivitat.

Sigui com sigui, mesures com aquesta pretenen optimitzar l'aprofitament dels recursos i alhora col·laborar amb la resta de municipis de la comarca en tots els aspectes, inclosa la seguretat i la mobilitat.