El Govern de l'Ajuntament de Cabrils, a través de les Regidories de Participació, Transparència i Regeneració Institucional i de Comunicació i Noves Tecnologies, s'ha marcat com un dels reptes destacats per a la legislatura 2015-2019  aprofundir en la democràcia representativa tot establint mecanismes que agilitzin la participació del conjunt dels càrrecs electes així com de les forces polítiques presents al Consistori en la seva condició de representants de les diferents sensibilitats de Cabrils.

En particular, per tal de reforçar la dimensió de la democràcia representativa, generar un clima de millor entesa entre tots els càrrecs electes i, conseqüentment, de treball i d’inclusió de totes les opcions que han estat escollides pel veïnat, s'ha definit i implementat una dinàmica de treball conjunt, el Grup de Treball, per abordar aquelles qüestions cabdals per al futur de Cabrils. La dinàmica d’aquests grups de treball es defineix per un document de funcionament en l'elaboració del qual han pogut participar el conjunt de forces polítiques del Consistori.

Per conèixer el contingut d'aquest document, premeu el següent enllaç.

Informació sobre els grups de treball celebrats:
- ORDENANCES FISCALS (06/10/15)
- PRESSUPOSTOS (10/11/15)
- RIERA (08/01/16)
- POUM (12/04/16)
- IBI (19/04/2016)
- COMPTE GENERAL (26/07/16)