planejament-urbanistic-aprovat

Modificació del Pla Especial de protecció de Ca l'Estrany

Modificació del Pla Especial de protecció de la masia Ca l'Estrany

Aprovat el 13/03/09 // Pendent de publicació

Modificació del Pla Parcial d'ordenació núm. 11 Ca l'Estrany

Aprovat el 17/11/2004 // Publicat el 26/01/2005

Modificació pla parcial núm. 6

Modificació puntual del pla parcial de Ca'n Blanch

Modificació puntual del pla parcial dels Garrofers

Pla de Millora Urbana núm. 12 Can Botella

Aprovat el 16/10/2008 // Publicat el 09/02/2009

Pla especial "Les Sorres"

Pla especial núm. 10. Sistemes d'equipament i zona verda "Les Sorres".

Pla especial d'ordenació "Sol Ixent"

Pla especial d'ordenació de la finca Sol Ixent dins el nubli urbà de Cabrils.

Pla Especial d'Usos el Club de Tenis Cabrils

Aprovat el 15/12/2004 // Publicat el 15/04/2005

Pla especial de l'Institut d'ensenyament secundari (IES)

Pla especial d'assignació d'usos per equipament del projecte de nova construcció de l'Institut d'ensenyament secundari (IES)

Aprovat el 13/11/2008 // Publicat el 03/02/2009

Pla Especial de patrimoni i volums de la masia Can Vives

Aprovat el 15/12/2004 // Publicat el 02/02/2005

Pla especial de patrimoni i volums Masia de Can Carbonell

Pla especial de protecció de l'àmbit de la Masia de Can Tosca

Pla Especial de protecció de les masoveries del Mas Maria

Pla Especial de protecció del patrimoni, usos i volums de l'edifici de les masoveries del Mas Maria

Aprovat el 15/06/2005 // Publicat el 26/09/2005

Pla especial de protecció de patrimoni "La Concòrdia"

Pla especial de reforma interior núm. 9 "Aigua picant 2"

Pla Especial del polígon industrial La Baileta - Can Xinxa

Pla Especial de desenvolupament de l'equipament municipal del polígon industrial La Baileta - Can Xinxa

Aprovat el 15/06/2005 // Publicat el 26/09/2005

Pla especial protecció patrimoni del conjunt de Can Pons

Pla parcial Can Mas

Pla parcial d'ordenació de Can Mas

Pla parcial d'ordenació Torrent Roig

Pla parcial Mas Maria

Pla parcial núm. 14 "La Resclosa"

Pla parcial núm. 5 Can Peró

Pla Parcial número 10 "La Baileta - Can Xinxa"

Pla parcial sector industrial conjunt

Vilassar de Mar

Programa d'Actuació Urbanística Sector Can Badia

Requalificació de la parcel·la 276 de La Llobera

Espai lliure al públic destinat a l'àmbit de Sant Crist Vell.