planejament-urbanistic-en-tramit

Planejament en tràmit

  • Pla Especial de protecció de patrimoni i volums de la masia de "Can Carbonell"

  • Documentació

  • Resolucions via administrativa