economia

En aquesta secció es pot consultar la relació de la documentació relativa a la gestió de la hisenda pública:

  • Pressupostos (Ajuntament, escola bressol, musei i SEIPRO)
  • Liquidacions de pressupostos
  • Informes econòmics i financers de tercers
  • Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors