agendaMarç - 2017
Dil
Dim
Dic
Dij
Div
Dis
Diu
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

dijous

30
març

Exposició "La novel·la policíaca històrica"

16:00 - 20:30

Descripció de l'activitat: Fins al 31 de març, exposició "La novel·la policíaca històrica".

Horari: De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h, i els dijous i dissabtes de 10 a 14 h.

Lloc: Biblioteca de Cabrils

Sessió plenària ordinària

20:00 - 23:00

Ha estat convocada la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Cabrils, per al proper dijous 30 de març de 2017, a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de gener de 2017

I.- Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de la reformulació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2015

3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic

5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació núm. 1/2017 de la Relació de Llocs de Treball

6.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i ERC, en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

7.- Dictamen, a proposta del grup municipal de CIU, relatiu a la plaga del “Tomicus” i per una explotació sostenible dels boscos del Maresme

8.- Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el compliment de la Llei de Morositat a l’Ajuntament de Cabrils corresponent al 4t trimestre de l’any 2016

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària

11.- Precs i preguntes

El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

Diàlegs: L´entrellat del món islàmic

20:30 -

Descripció de l'activitat: Conferència "L'entrellat del món islàmic", a càrrec de l'escriptor, periodista i director del CCCB Vicenç Villatoro. Conferència emmarcada dins del cicle 'Diàlegs'. Stuació actual i claus per entendre el que passa. On han quedat les Primaveres Àrabs? Marroc és un oasi a la ribera sud? La guerra de Síria i les implicacions internacionals. Els refugiats i Europa...

Hora: 20.30 h

Lloc: Biblioteca de Cabrils