LLISTA D´ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, PUBLICACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES DE SELECCIÓ

Expedient núm. 5/2015: aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació de personal temporal dins el marc del Programa Complementari de Suport a l’Economia Productiva Local finançat per la Diputació de Barcelona.

Descarregar llista

COMPARTIR A
Share Button