Informació del Servei Català de la Salut sobre les enquestes a les portes dels centres de salut

S’ha detectat persones que s’ubiquen a les portes dels edificis dels centres de salut per fer preguntes vers la salut i hàbits de vida dels usuaris quan aquests surten del centre. Aquestes persones no tenen cap vinculació laboral amb el sistema sanitari públic i/o altres organismes públics.

Els entrevistadors representen a empreses privades i amb ànim de lucre, que tenen una finalitat comercial (vendre els seus productes), sense descartar tampoc la cessió de les dades personals i de salut a altres empreses privades.

El 061 CatSalut Respon disposa d’un argumentari per tal de donar resposta a les consultes que puguin rebre de la ciutadania.

Per evitar l’alarma social i per evitar estafes a persones grans i/o amb situació de vulnerabilitat, cal garantir l’emissió de missatges clars i unificats per part de tots els agents que integrem el sistema sanitari públic.

Cal tenir en compte que:

  • Els professionals dels centres desenvolupen la seva activitat dins dels edificis dels centres de salut (CAP, hospitals, centres de rehabilitació...).
  • En cap cas un professional del CAP, Hospital....farà enquestes i/o preguntes als usuaris en la via pública.
  • Els professionals sí poden fer preguntes de l’estat de salut i hàbits de vida a l’usuari, però sempre seran realitzades en el marc de la consulta clínica o dins de les dependències comunes dels centres de salut (sala d’entrevistes, taulells de programació...).
  • Els entrevistadors no tenen cap vinculació laboral o d’altra índole amb el sistema sanitari públic. Sí tenen vinculació amb empreses privades i amb ànim de lucre. Facilitar dades personals a aquests entrevistadors és una decisió personal, i atès l’ànim de lucre de l’empresa, pot comportar contactes posteriors per part de l’empresa privada per vendre els seus productes, o bé fer cessió de les dades personals a altres empreses privades.
  • L’usuari no està obligat a respondre cap pregunta, i se’ls pot orientar a que s’adrecin a qualsevol professional ubicat dins del centre de salut per avisar-los de la presència d’entrevistadors a la porta del centre o a l’ entorn proper.
  • L’usuari si vol denunciar la pràctica fraudulenta, pot posar denúncia davant els Mossos d’Esquadra.
  • L’avís d’aquesta situació a un professional del centre ha de comportar la valoració de quines actuacions duran a terme, com poden ser reforçar els avisos als usuaris...
  • En cas de trucades telefòniques des del centre, l’usuari pot demanar a la persona que el truca que s’identifiqui amb el nom del metge de família i/o la infermera (o en el seu defecte, el nom del metge del centre de rehabilitació...). Això permetrà a l’usuari validar la informació que realment el truquen del centre de salut.
COMPARTIR A
Share Button