PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES ENTRE 16 I 24 ANYS

El Servei Comarcal de Joventut ens informa que l'1 octubre s’iniciarà el Fórmula Jove Maresme, un programa de formació i inserció laboral per a joves entre 16 i 24 anys en situació d’inactivitat i baixa qualificació formativa a la comarca.

Programa formatiu
A Cabrera de Mar
          - Horticultura ecològica 90h

A Mataró
          - Català 15h
          - TIC 15h
          - Manipulació d’aliments 8h
          - Competències transversals + visites coneixement món laboral 15h
          - Tutories i seguiment 10h (+ els acompanyaments necessaris)
Amb productor de la zona
          - Pràctiques 70h

Calendari i horaris
          - Inici de la formació 1 d’octubre fins a 12 de novembre.
          - Inici previst pràctiques 13 de novembre fins a 2 de desembre.
          - Tancament curs 3 de desembre.
          - Horari de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Perfil dels i les joves que poden participar
El programa es dirigeix a 15 joves d’entre 16 i 24 anys que es trobin en la següent situació:
          • Situació d’inactivitat de llarga durada
          • Baixa qualificació formativa, no han finalitzat cap etapa d’estudis postobligatoris com un CF o un Batxillerat.
          • Joves altament motivats per canviar la seva situació actual.
          • És bàsic que siguin persones que els motivi treballar a l’aire lliure i estiguin prou interessades per les noves oportunitats existents en el món agrari.

Hi ha 15 places pels joves del Maresme i es configurarà llista d’espera per a possibles baixes.

Si esteu interessats contacteu amb nosaltres enviant correu electrònic a carlosbj@diba.cat o altell.cabrils@dibat.cat i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres, com a molt tard el 8 de setembre.

COMPARTIR A
Share Button