El casal d'estiu municipal cerca monitors i monitores

El casal municipal d'estiu de Cabrils cerca monitors i monitores en règim de jornada completa (de dilluns a divendres) per a la temporada estiuenca (des del 26 de juny al 28 de juliol), a través d'una empresa de serveis encarregada de contractar el personal.

Les tasques a realitzar són les següents:

  • Atendre i realitzar activitats educatives i lúdiques amb infants per a les activitats d’estiu.
  • Programar, organitzar i executar les activitats d’estiu.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

La formació mínima per optar a aquesta oferta és la de tenir el títol de monitor/a de lleure i és imprescindible disposar del certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència (cal presentar còpia) així com presentar una carta de motivació responent a les següents qüestions: qui ets, com ets i què aportaries al casal.

D’altra banda, es valorarà experiència en tasques similars (indicar durada i empresa/entitat); formació en primers auxilis, esport, teatre, art i educació ambiental; i voluntariat i/o pertinença a entitats.

Per optar a aquesta oferta cal estar donat d’alta al Servei d’Intermediació de l’Ajuntament de Cabrils i enviar un correu electrònic a l’adreça sil@cabrils.cat indicant el número de referència de l’oferta (Ref. 26/17) abans del 8 de maig.

COMPARTIR A
Share Button