L’Ajuntament crea una borsa de treball per cobrir vacants de l’Escola Bressol

L’Ajuntament de Cabrils ha creat una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions de l’Escola Bressol durant els cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Entre els requisits per a poder presentar-se al procés selectiu figuren estar en possessió de la titulació mínima exigida (tècnic/a superior en educació infantil o equivalent) i tenir el certificat de català de nivell C o superior —o bé, superar una prova del mateix grau de dificultat que serà avaluada i corregida per tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística—.

Els interessats poden presentar la seva candidatura, acompanyada de tota la documentació requerida, fins al dijous 27 d’abril a l’Ajuntament de Cabrils.

Podeu consultar els bases de la convocatòria, en el següent enllaç.

COMPARTIR A
Share Button