L’Ajuntament crea una borsa de treball per cobrir vacants del Complex Esportiu Municipal

L’Ajuntament de Cabrils ha obert una convocatòria per a la creació d’una borsa de treball amb l’objectiu de cobrir places vacants per necessitats del servei o per substituir temporalment empleades i empleades del Complex Esportiu Municipal (CEM).

L’objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de les persones que han de formar part de la llista d’aspirants per cobrir les places vacants dels següents perfils professionals: recepcionista, socorrista i monitor esportiu.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu acabarà el dimarts 18 d’abril i durant el mes següent a la finalització del termini s’exposarà al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament el llistat de persones admeses i excloses.

Podeu consultar les bases i els requisits en el següent enllaç.

COMPARTIR A
Share Button