La Universitat de Barcelona farà enquestes a una part de la població de Cabrils durant els mesos de febrer i març

El grup de Recerca “Territori, Població i Ciutadania” de la Universitat de Barcelona ha informat l’Ajuntament de Cabrils que durant els mesos de febrer i març estaran realitzant enquestes telefòniques a una mostra de la població que resideix a les urbanitzacions de Cabrils.

L’enquesta anirà a càrrec de l’empresa feedback i forma part del treball de camp de la investigació Transformacions urbanes en un context de crisi a les perifèries urbanes de les grans àrees metropolitanes finançada pel Ministeri d’Economia i competitivitat.

El projecte pretén identificar les conseqüències de la crisi econòmica en el desenvolupament de les perifèries urbanes, amb especial interès en les àrees d'urbanisme dispers de la Regió Metropolitana de Barcelona.

COMPARTIR A
Share Button